Uitnodiging leden SDO 85e ledenvergadering 2021 (verenigingsjaar 2020)

Beste Leden,

Hierbij nodig ik u, mede namens de overige bestuursleden, uit voor de
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op:

Datum   Maandag 19 april 2021
Plaats  Online
Aanvang 19.30 uur
Meet open 19.00 uur

Gezien de niet versoepelde Coronamaatregelen heeft het bestuur besloten
om de ALV alleen digitaal / online door te laten gaan.

Opgeven om via een live-stream deel te nemen aan de ALV, is mogelijk t/m
16 april 2021. Dit kan via:
secretaris@sdodoetinchem.nl

Wij vinden het van belang dat iedereen de vergadering, op welke wijze
dan ook, mee moet kunnen maken. Tijdens de vergadering zal na elk
agendapunt aan de leden die de vergadering volgen via de livestream de
gelegenheid worden gegeven vragen te stellen. Dit vergt voor iedereen
een bepaalde discipline.

Mocht het noodzakelijk zijn om over een bepaald onderwerp hoofdelijk te
stemmen, dan worden de leden die via de livestream de vergadering volgen
in de gelegenheid gesteld hun stem via e-mail kenbaar te maken. Dit is
dan mogelijk via het e-mailadres:

secretaris@sdodoetinchem.nl

De vergadering zal dan vijf minuten worden onderbroken.

De agenda, het jaarverslag en de Concept notulen 84ste Algemene
Ledenvergadering SDO (2019) vindt u bijgesloten als bijlagen.

Mocht u de vergadering niet kunnen bijwonen geef dit dan door aan de
secretaris via mail ( secretaris@sdodoetinchem.nl ), brief (Willem
Barentsz. Straat 16, 6991 BC Rheden) of telefonisch op telefoonnummer
06-48930242.

De notulen van de vorige Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, de
voorlopige agenda en het jaarverslag, zijn te vinden op onze website
www.sdodoetinchem.nl per 29-03-2021

Om de ALV online te volgen wordt u later over geïnformeerd. Deze mail
zal dan een link bevatten en er wordt kenbaar gemaakt met welke
discipline er  vergadert gaat worden.

Namens het bestuur,

Henk Peters, Secretaris SDO.