Terugblik op het seizoen

Beste sportvrienden,

Het voetbalseizoen 2015 – 2016 zit er inmiddels op. Het Europees Kampioenschap in Frankrijk is in volle gang. Het toernooi heeft in mijn ogen een andere waarde zonder het Nederlands elftal. Wel mooi om te zien dat onze Nederlandse trots, Björn Kuipers, goede wedstrijden heeft gefloten. Inmiddels hebben alle scheidsrechters van onze vereniging via de KNVB ook de nieuwe indeling voor het aankomende seizoen ontvangen. Als vereniging, maar zeker ook als individueel scheidsrechter, hebben we goed gepresteerd. Wij als bestuur willen dan ook iedereen van harte feliciteren met zijn of haar prestatie.

Het seizoen 2015 – 2016 heeft voor de S.D.O. in het teken gestaan van de verandering. Het beleidsplan heeft verder vorm gekregen, het bestuur heeft een nieuwe bezetting gekregen. En naar aanleiding van de algemene ledenvergadering en de oproep voor nieuwe commissieleden, zijn er inmiddels drie leden die zitting hebben genomen in de commissies. Walter Hartjes en Lucas Kniest gaan de marketing communicatie commissie versterken en Rene Meulenbeek gaat de Ontspanningscommissie versterken.

Wij zijn op dit moment nog echt opzoek naar leden die de spelregelcommissie en technische commissie komen versterken. Het zou jammer zijn dat deze commissies niet meer het gewenste niveau kunnen halen. Wij doen dan nog een keer een oproep aan u allen om de vereniging te ondersteunen. Voor de inhoud van de taken verwijzen wij u nog een keer naar de website waar de prachtige presentatie op staat. Vele handen maken ligt werk.

Het afgelopen seizoen heeft ons voetbalteam zowel in de zaal als op het veld de SDO prima vertegenwoordigd. De foto’s hier kunt u terug zien op de site van de SDO: www.sdodoetinchem.nl
De jaarlijks terugkomende activiteiten hebben weer aangetoond dat de leden het zeer waarderen gezien de opkomst bij deze activiteiten. Het eindfeest van de SDO zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 9 juli 2016. Mocht u zich nog niet hebben opgeven, dan verzoek ik u dit zo snel mogelijk de te doen bij één van de commissieleden. Verder is de trainingsavond dit seizoen weer goed bezocht en was er naar afloop in ons clubgebouw voor iedereen een natje en een droogje. Dit alles goed verzorgd door Tonny van Mourik. De lotto, of moet ik zeggen Toto, heeft dit jaar weer veel winnaars opgeleverd. De gelden zijn dit jaar ook weer besteed aan de diverse activiteiten binnen onze vereniging. Onze dank hiervoor gaat uit naar Gradus Eenink.

Het bestuur spreekt de wens uit dat we met z’n allen het aankomende seizoen, gezamenlijk de S.D.O. verder op de kaart zetten aan de hand van de uitgangspunten die we gezamenlijk hebben uitgezet. Wij wensen u allemaal een hele fijne vakantie en zien u graag weer in goede gezondheid op de eerste trainingsavond van het nieuwe seizoen 18 augustus 2016 om 19:45 uur.

Namens het bestuur

Frank Sanders
Voorzitter