Scheidsrechter van verdienste. – Rob van Hal en John Dijkman

 Op 2 juni j.l. ontving Rob van Hal uit Gendringen uit handen van Jan Simmelink, voorzitter van het Servicegebied Oost van de KNVB, de oorkonde en bijbehorende speld i.v.m. zijn benoeming tot KNVB Scheidsrechter van Verdienste. Rob is al sinds begin jaren tachtig scheidsrechter en momenteel actief in het Zaterdag Senioren Voetbal. Na ruim 40 jaar werkzaam te zijn geweest in de transportsector geniet Rob inmiddels van een welverdiend pensioen. Aan stoppen met fluiten denkt hij niet zolang hij naar zijn zeggen hieraan nog steedsheel veel plezier beleeft. Zodra de Coronaperikelen ten einde zijn wil Rob op de donderdagavond de trainingen bij de S.D.O. weer oppakken.

Voorafgaand aan de training op donderdagavond 3 juni j.l. werd S.D.O. lid John Dijkman in het zonnetje gezet door KNVB afgevaardigde Jan Simmelink. Sinds 1-1-1980 is John scheidsrechter veldvoetbal, al geruime tijd assistent-scheidsrechter alsmede zaalvoetscheidsrechter. In voorkomende gevallen kun je altijd een beroep op hem doen ook al moet hij hiervoor stad en land afreizen. Ook is hij gevraagd en ongevraagd bereid je van adviezen te voorzien inzake het leiden van een wedstrijd. John geniet inmiddels ook van zijn pensioen na vele jaren zijn brood in de bouw te hebben verdiend. Voor zijn grote inzet ten dienste van de amateur-arbitrage in Nederland wil de KNVB hem oprecht dankzeggen en hem benoemen tot Scheidsrechter van Verdienste.

John ontving daarbij tevens de bijbehorende oorkonde en speld.

Geschreven door, Jan Simmelink.

Dank aan Jan Kupper voor de foto’s. En Bennie Roenhorst voor de foto van Rob van Hal.