HET NIEUWE SEIZOEN 2021-2022 STAAT VOOR DEUR

Momenteel zijn vele leden op vakantie. Toch start de training van onze verenging op donderdag 19 augustus 2021 op het gebruikelijke tijdstip van 19:45 uur. Er staan veel oefenwedstrijden op de planning en deze zullen worden geleid door onze leden. En hopelijk zullen begin september de bekerwedestrijden weer van start gaan en kunnen we een volledig seizoen fluiten. Want iedereen verlangt naar het normaal. Toch zullen wij als vereniging de RIVM richtlijnen blijven volgen.

Het nieuwe seizoen staat voor de deur en het seizoen 2020 – 2021 hebben met een mooie slotavond afgesloten. De ontspanningscommissie had een fantastisch avond georganiseerd met een barbecue. 

Tijdens de slotavond heeft de sponsorcommissie het nieuwe logo wat in opdracht van het bestuur was gevraagd onthuld. De leden hadden de gelegenheid om zelf een ontwerp te maken en deze in te leveren. Uiteindelijk is het nieuwe logo met 56 procent van de stemmen gekozen. Het logo is ontworpen door Joost Soeter.  Gezien de vele stemmen van onze leden, was er sterk behoefte aan een nieuw logo. Het logo zal dan op alle uitgingen van de SDO worden gebruikt. Het bestuur bedankt de sponsorcommissie voor het vele werk en het uiteindelijk resultaat.                                                          

In de aankomende periode zal het bestuur ook verder vorm gaan geven aan de campagne “man of vrouw, maakt geen fluit uit”. De campagne is bedoelt om meerdere dames en heren aan het fluiten te krijgen. Verder zal de technisch commissie u verder informeren zal met werving en behoud over de de aangeschafte materialen omtrent het opleiden en ondersteunen van onze leden bij hun wedstrijden. Hierbij kunt u denken aan piepvlagen, headsets, camerasysteem en niet te vergeten trainingsmateriaal. Dit alles in het ligt van onze missie en visie “SDO 2021 Fluitend voor elkaar 2.0”.

Namens het bestuur willen wij iedereen een mooi en sportief seizoen wensen en blijf vooral plezier houden in jullie hobby.

Met vriendelijke groet, mede namens Hans, Ab, Jeroen en Henk. 

Frank Sanders

Voorzitter SDO