Enquete over de activiteiten binnen de SDO

Beste SDO’ers,

De ontspannings commissie (OC) van de SDO wil graag van de leden horen of zij nog tevreden zijn over het aanbod bij activiteiten die er elk jaar worden georganiseerd. Het invullen van deze enquete zal maximaal vijf minuten duren en is volledig anoniem.

De OC organiseert jaarlijks de wildavond(24-2), de seizoensafsluiting(16-6), Jeu de Boules (19-8), de spelavond in Angerlo (20-10), het Sinterklaasfeest (22-11) en het darten op de trainingsavonden.Tussen haakjes staat de datum waarop de activiteit in 2018 plaats zal vinden.

Behalve deze bijeenkomsten worden er nog wel dingen georganiseerd, maar deze vallen niet onder de OC. Deze worden door leden zelf geregeld. Denk hierbij aan een reis naar een voetbalwedstrijd van MSV Duisburg of het Mega Piraten Festijn in het Gelredome. Het gaat in deze enquête enkel om de vier activiteiten die hierboven met datum zijn genoemd. Het darten valt hier dus niet onder.

De uiterste inleverdatum is donderdag 21 december 2017

Alvast bedankt voor de medewerking!

Ontspannings commissie COVS Doetinchem e.O.

Klik hier voor de enquete: Enquete OC – activiteiten

Gelieve de enquete eenmalig in te vullen, dus niet via mail en via de website. Bij voorbaat dank.