Minder wangedrag in de Nederlandse sport

In de Nederlandse sport komt minder ongewenst gedrag voor. Sporters ervaren in het afgelopen jaar minder ongewenst gedrag dan in 2014 (32% vs. 36%), het aantal gerapporteerde excessen in het voetbal daalde voor het vijfde jaar op rij (184 in seizoen 16/17; 305 in 15/16) en ook verenigingsbestuurders ontvingen minder klachten over wangedrag dan in 2015 (47% vs. 56%). De Nederlandse bevolking voelt zich over het algemeen veilig in de amateursport (95%).

Dit staat beschreven in de VSK Monitor 2017, die met steun van het ministerie van VWS door het Mulier Instituut is uitgevoerd en naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) is in 2011 gestart. De jaarlijkse VSK Monitor beschrijft de voortgang van het VSK-programma: wat is binnen het programma gebeurd, wie zijn bereikt en wat is daarvan de betekenis geweest voor een veilig sociaal klimaat in de Nederlandse sport?

Andere belangrijke uitkomsten van de VSK Monitor 2017:

verenigingsbestuurders zien in 2017 een grotere noodzaak om aandacht te besteden aan een veilig sportklimaat dan in 2013 (resp. 8,2 en 7,8). Dit geldt ook voor de bevolking (resp. 8,3 en 7,8);
98.361 gratis Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s) zijn aangevraagd (stand 2016: 76.731), 1.044 vertrouwenscontactpersonen zijn getraind (stand 2016: 805);
vier op de vijf verenigingsbestuurders gebruikt af en toe (71%) of vrijwel dagelijks (12%) de kennis en/of ervaringen uit VSK-opleidingen, activiteiten en materialen (voetbal resp. 81% en 16%);
74 procent van de sporters voelt zich meestal veilig op en rond sportwedstrijden (2014: 75%).
Het VSK-programma boekt op vele fronten succes. Toch zijn er ook tekenen dat blijvende aandacht van bestuurders in de toekomst niet vanzelfsprekend is. Het thema krijgt wel vaker een plek op de vereniging, maar bestuurders gaan minder actief met het thema aan de slag. Daarnaast heeft de voorgenomen samenwerking met gemeenten nog geen structureel karakter. ‘VSK’ is een thema dat zijn succes dankt aan de uitvoering op en rond het sportveld. Daarom zal het laatste jaar van het programma vooral worden gebruikt om VSK niet alleen in denken te borgen, maar ook in doen.

Hieronder is de infographic te zien over de VSK monitor 2017


Je vindt de VSK monitor hier: Romijn, D. & J. van Kalmthout (2017) – VSK Monitor 2017

Bron: Mulier Instituut