Doseer.nl verbind zich aan scheidsrechtersvereniging Doetinchem

Sinds afgelopen maand heten wij Doseer.nl welkom als nieuwe sponsor van de scheidsrechtersvereniging Doetinchem en omstreken.

Vanuit de Achterhoek werken zij vol enthousiasme en plezier om klanten dagelijks te voorzien van het allerbeste op het gebied van schoonmaak en hygiëne. Zij geven graag persoonlijk advies voor alle facilitaire zaken binnen organisaties. Kijk eens op hun site voor schone, frisse- en snelle service. Doseer.nl – Schoon, fris en snel!

Doseer.nl heeft ervoor gekozen om een compleet pakket tot zich te nemen, waardoor wij een geweldige sponsor hebben weten te binden voor onbepaalde tijd. Vanuit hier danken wij Doseer.nl hartelijk hiervoor en hopen wij hierbij een prachtig startschot te geven voor het nieuwe jaar.

Wilt u nou ook sponsor worden van onze prachtige vereniging, check dan eens de volgende link: Word ook Sponsor – SDO Doetinchem .Wie weet kunnen wij u ook snel welkom heten!


Namens de gehele vereniging, welkom Doseer.nl !