DE TOEKOMST

Maandag 25 oktober 2021, heeft het bestuur de leden uitgenodigd voor een brainstorm avond om gezamenlijk weer naar de toekomst te kijken en het beleidsplan voor de aankomende jaren weer vorm te geven. Goed om
te zien en te horen dat de leden een positieve houding hebben tot de toekomst.

Aan de hand van diverse slides konden de leden hun doelen en dromen kenbaar maken. De diverse doelen worden de aankomende periode door het bestuur verder uitgewerkt en zullen tijdens de ALV in april 2022 worden voorgelegd aan de leden ter goedkeuring.Wat mooi is om te vermelden is dat de SDO met het aantal leden stabiel blijft en dat de aanwas van jongeren veel belovend is. Maar ook wij willen de aankomende jaren doorgroeien. Daarom heeft het bestuur met
verschillende commissies binnen de SDO afgelopen periode de campagne “Het maakt ons geen fluit uit” opgezet en uitgewerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: HET MAAKT ONS GEEN FLUIT UIT! – SDO Doetinchem

Vooruitlopende vinden er in januari 2022 twee vereniging scheidsrechters cursussen plaats en een SO III opleiding in ons het clubhuis gevestigd op de Bezelhorst in Doetinchem.

Op 14, 15 en 16 januari 2022 vindt het technisch weekend weer plaats. Tot op heden hebben zich er 23 leden aangemeld. Er zijn nog vier plekken over. Dus geef je zo snel mogelijk op via het emailadres tc@sdodoetinchem.nl Mocht je niet het gehele weekend kunnen geef je dan op voor een dag of een dagdeel. Geef je op tijd op, want vol=vol en voorkom teleurstellingen. 

Mooi is te vermelden dat het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi wat op 8 januari 2022 wordt gehouden weer volop in belangstelling staan. We gaan weer met twee teams. 

Verder is het fijn om te vermelden dat Ramon Gronouwe de ontspanningscommissie komt versterken en Jeroen van Als de Technische commissie.

Tot slot neem ik u mee in het artikel van afgelopen weekend wat in de Gelderlander heeft gestaan. Het artikel spreekt voor zich zelf. Het advies van ondergetekende is meld de onregelmatigheden direct na afloop van de wedstrijd aan de KNVB. hierbij de link: Agressie en korte lontjes rond het amateurveld, scheidsrechters maken zich zorgen: ‘Misschien maar één of twee weken niet meer fluiten’ | De beste verhalen van dit weekend | gelderlander.nl

Verder wil ik u vragen in uw agenda 6 januari 2022 te reserveren i.v.m. de nieuwjaarsreceptie. Deze avond wordt de Derk-Besselink Bokaal uitgereikt.

Gezien bovenstaande is de SDO weer volop in beweging. Mocht u vragen c.q. opmerkingen hebben schroom niet en spreek de leden van het bestuur aan om mail ons.

Met vriendelijke (sport) groet, mede namens Jeroen, Ab, Hans en Henk

Frank Sanders

Voorzitter