De nieuwjaarsreceptie was een groot succes; Richard Polman pakt de Derk Besselink bokaal

Onder grote belangstelling vond op donderdag 4 januari jongstleden de nieuwjaarsreceptie plaats. Ruim veertig leden waren aanwezig in ons clubgebouw. Nadat iedereen een bak koffie kreeg van Tonny en Thea, heette onze voorzitter iedereen van harte welkom en sprak zijn nieuwjaarsspeech. Deze valt onderaan het artikel te lezen. Na de speech werd het tijd voor de uitreiking van de Derk Besselink bokaal.

De stemmen waren ditmaal online ingegeven en dit zorgde ervoor dat er 28 leden met een stem waren. Uiteindelijk staken er twee leden dit jaar met kop en schouders boven de rest uit. De waardering voor de trainingen van Richard Polman, en zijn inzet voor de spelregels, was ontzettend groot en hij won daarom deze mooie bokaal. Ab Brussen werd tweede en dat is zeker een prestatie van formaat. Na een dankwoord van Richard werd er nog lang na geborreld en werden er nog enkele hapjes genuttigd. Een geslaagde editie en een mooie start van het nieuwe verenigingsjaar.

Nieuwjaarsspeech: Vriendschap en saamhorigheid

Toen ik afgelopen week aan het voorwoord begon te schrijven, gingen mijn gedachten automatisch terug in de tijd. Zoals ik echter in de nieuwsbrief al schreef, kijken we als bestuur graag vooruit. Bij mij kwamen er twee woord naar voren: vriendschap en saamhorigheid. Dit proces heeft zich inmiddels al jaren in gang gezet en heeft zich in het afgelopen jaar zeker versterkt. Toch was ik benieuwd wat deze woorden eigenlijk betekenen.

Vriendschap, is een nauwe (over het algemeen niet-seksuele) relatie of verhouding tussen twee of meerdere mensen, waarbij het geslacht geen rol speelt. Een vriendschap is dus mogelijk tussen man en vrouw, maar ook tussen twee mannen of twee vrouwen. Het belangrijkste waarop een goede vriendschap gebouwd is, is vertrouwen en onvoorwaardelijk.

En het woord saamhorigheid staat voor: “gevoel bij elkaar te horen of gevoel van verbondenheid”.

Persoonlijk denk ik dat we, en dan bedoel ik iedereen die bij onze vereniging betrokken is, in de afgelopen jaren hieraan gewerkt hebben. Velen hebben een bijdrage geleverd aan de club en er zijn vele nieuwe initiatieven ontplooit. Het is goed om te zien dat iedereen hier deel vanuit wil en kan maken. Deze saamhorigheid doet ons als bestuur goed en geeft een stimulans om door te gaan op de ingeslagen weg. We proberen door de brainstormavonden alle leden mee te laten denken en uiteindelijk ook mee te laten beslissen.

Verder doen de commissies op dit moment veel werk om de activiteiten op een hoger peil te krijgen. Commissies zetten enquêtes uit en vragen leden om hun mening. Een heel mooi en goed initiatief. Het feit dat de activiteiten ook goed worden bezocht is voor de leden die het organiseren zeer prettig. Momenteel wordt er gekeken op welke manier we de niet-actieve leden kunnen betrekken bij het geheel. Tijdens de activiteiten kun je zien dat iedereen binnen onze vereniging zichzelf kan zijn. Natuurlijk zijn er af en toe discussies en meningsverschillen, maar deze worden openlijk besproken en met respect behandeld.

Het aankomende jaar zal voor het bestuur in het teken staan om de uitgezette beleidslijn te continueren en de basis verder uit te breiden. We zullen u continu op de hoogte houden via de mail, maar ook via onze website. Bezoek deze dan ook regelmatig.

Ik wil nog graag wat activiteiten belichten die het afgelopen jaar hebben plaats gevonden. Om te beginnen de Samenloop voor Hoop. Hieraan hebben 26 leden meegedaan. Deze loopt duurde 24 uur en zelfs in de nacht werden de lopers ondersteund door leden van de vereniging. Dit geeft echt een supergevoel van saamhorigheid en ik wil nogmaals benadrukken dat de organisatie top geregeld werd door Maarten.

Tevens werd er door Tonny en Gradus spontaan een Jeu de boules-middag georganiseerd. Dit werd een succes en in inmiddels opgenomen in ons activiteitenprogramma.

In het najaar kwamen er enkele jeugdleden op het idee om met de SDO naar het Mega Piraten Festijn in het Gelredome te gaan. Binnen de kortste keren gingen er spontaan twintig leden mee en werd het een onvergetelijke avond. Op deze avond gebeurde er nog iets wat ik u niet wil onthouden. U zult het niet geloven, maar ons lid Emiel Stienezen is mee geweest. Dat is overigens geen opmerkelijk feit, maar wel dat hij het Gelredome betrad en echt bier heeft gedronken, lees Heineken, is echt het vermelden waard.

Zoals al eerder aangegeven zal Joost tijdens de algemene ledenvergadering zijn taken als secretaris neerleggen. Wij kunnen u melden dat Henk Peters van de eerstvolgende bestuursvergadering met ons mee zal draaien en tijdens de ALV in april zal worden voorgedragen als kandidaat voor de functie van secretaris.

Voordat ik ga afronden wil ik graag nog een tweetal mensen bedanken. Ik wil graag een bos bloemen overhandigen aan Tonny en zijn vrouw Theo voor hun trouwe inzet van het afgelopen jaar.

Verder wil ik het woord graag richting tot Joost.

Joost, in december 2013 hebben we ons samen kandidaat gesteld voor het bestuur. We zeiden nog tegen elkaar: mochten er andere leden zijn die de positie willen innemen, dan doen we een stapje terug. We vonden dat er weer een volwaardig bestuur moest komen. In de algemene ledenvergadering van 2014 werden we benoemd tot secretaris en voorzitter. Inmiddels zijn we vandaag drie jaar en tien maanden onderweg.

We hebben gezamenlijk met de overige bestuur- en commissieleden veel werk verzet. Persoonlijk heb jij heel veel werk verzet achter de schermen, wat de meeste leden niet zien. Je hebt aangegeven om tijdens de ALV van 2018 je bestuursfunctie ter beschikking te stellen. Persoonlijk vind ik het heel jammer dat je stopt, maar ik heb begrip voor het feit dat je kiest voor je studie en je privé. Gelukkig blijf je behouden voor de SDO. Alvast bedankt voor je inzet en vriendschap!

Joost zal nu verder met Matthijs Hoopman de Derk Besselink bokaal uit reiken. Dit jaar is ervoor gekozen om de enquête online uit te zetten om zoveel mogelijk leden te bereiken. Deze prijs is voor onze vereniging ontzettend belangrijk, want zonder vrijwilligers hebben we geen bestaansrecht.

Rest mij u namens Joost, Jeroen, Ab en Maarten iedereen een gelukkig, maar bovenal gezond 2018 te wensen.

Frank Sanders
Voorzitter