BALV SDO – 10 mei 19:30 uur – online

Beste leden,

Tijdens de algemene leden vergadering (ALV) van maandag 19 april jl.
heeft de vergadering de gewijzigde statuten en het nieuwe Huishoudelijk
Reglement (HR) vastgesteld. Gezien de statuten moet 2/3 van de leden
aanwezig zijn om de statuten en huishoudelijk reglement definitief vast
te stellen.

Gezien de ALV van 19 april jl. was er geen 2/3 meerderheid aanwezig.
Daarom nodigt het bestuur u uit voor de BALV van 10 mei as. Om 19:30
uur.

Het bestuur past de documenten momenteel aan conform de ALV van 19 april
jl. en zal u de documenten 10 dagen voor de vergadering doen toe komen.

De BALV zal wederom online plaats vinden. Er zal u tijdig een link
worden toe gemaild. We vergaderen via TEAMS.

De agenda van de BALV is als volgt:

1. Opening;
2. Mededelingen;
3. Vaststellen agenda;
4. Voorstel gewijzigde Statuten en huishoudelijk reglement;
5. Rondvraag;
6. Sluiting;

Wij willen jullie verzoeken om u vooraf aan te melden voor de BALV via:
secretaris@sdodoetinchem.nl

U krijgt dan weer een Teams uitnodiging.

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan ook graag een afmelding mailen.

U kunt ook een machtiging afgeven om u stem te geven. Deze machtiging
kan ook alleen via de e-mail verstrekt worden. De machtiging dient van
een handtekening te zijn voorzien. Elk lid mag maximaal twee
machtigingen meenemen naar de BALV.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet, mede namens Henk Peters, Jeroen Sanders, Hans
van de Sterren en Ab Brussen,

Frank Sanders
Voorzitter Scheidsrechters vereniging Doetinchem e.o.