Aanbod voor verzorging /massage via de SDO

Beste leden,


Eerder is geïnventariseerd of er belangstelling was op vrijdagavonden gebruik te maken van massage  /verzorging in het clubhuis. Deze inventarisatie heeft slechts drie positieve reactie opgeleverd. Conclusie van het bestuur is dat er onvoldoende vraag vanuit de club is om dit aanbod structureel te gaan neerzetten. Ik vertrouw erop jullie hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Blijf gezond en pas goed op elkaar!


Met sportieve groet,
Jeroen Sanders

Penningmeester SDO