Maatregelen SDO Corona virus

Beste leden en donateurs,

Naar aanleiding van de maatregelen die het RIVM heeft genomen met de persconferentie van minister president Mark Rutte van vanavond 23 maart 2020, zijn wij genoodzaakt alle activiteiten binnen de SDO te annuleren tot 1 juni 2020. Uiteraard staat ook voor het bestuur van de SDO, gezondheid voor onze leden en haar naaste voorop. Wij begrijpen dat deze maatregelen voor vele van u grote gevolgen heeft in het dagelijks leven. Sommige van u zullen thuis werken en voor voor andere is de situatie erger omdat er voor u momenteel geen werk is. Wij wensen u veel sterkte in deze moeilijke periode.

Het gevolg van deze maatregelen houdt in dat de algemene ledenvergadering (ALV) van 20 april wordt opgeschort. De ALV zal nu onder voorbehoud worden gehouden op 22 juni 2020. De uitnodiging met de bijbehorende documenten zullen drie weken van te voren worden verstuurt. 

Wij doen dit in het belang van onze leden en hun naasten. Helaas zien wij geen andere mogelijkheid. Dit is een keuze die wij liever niet hadden willen maken, maar het is, in het belang van iedereen, de enige optie.

Tot slot, wensen wij u het allerbeste en pas goed op elkaar!

Met vriendelijke groet, mede namens Jeroen, Ab, Joost, Hans en Henk.

Frank Sanders
Voorzitter.