87e algemene ledenvergadering

Afgelopen maandag, 24 april 2023, stond de 87e algemene ledenvergadering op de agenda. Vanaf 19:00 stroomde ons clubgebouw aan de Bezelhorstweg vol en om 19:30 begon voorzitter Frank Sanders met ruim 40 (!) aanwezige leden zijn welkomstwoord. Een speciaal welkom voor erevoorzitter Gerard van Balveren en KNVB-afgevaardigde Jan Simmelink. Mooi dat zij onze vereniging (nog)steeds weten te vinden.Na het welkomstwoord namen wij met zijn allen een minuut stilte om alle ontvallen leden te herdenken van het afgelopen kalenderjaar. Daarbij houden wij alle overleden leden in gedachte.

Hier opvolgend van werden de mededelingen en ingekomen stukken gedeeld, waarna ook de lijst van afmeldingen werd doorgenomen. Fijn om te zien dat leden zich betrokken voelen bij de vereniging en ook netjes van zich laten horen als zij verhinderd zijn.

Eenmaal aangekomen bij het vaststellen van de agenda en notulen gaf Jan Simmelink aan graag ook het woord nog te willen hebben in verband met de velen aangekondigde oorkondes die uitgedeeld zullen worden aan het einde van de vergadering. Jan kwam erg moe binnen in verband met de volle tas, dus veel actieve leden werden in het zonnetje gezet. Met het jaarverslag van de secretaris werd ook duidelijk dat de SDO leeft.

Hierin waren de verslagen van het merendeel van de commissies te lezen en een impressie van alle activiteiten. Een duidelijk verhaal en goed samengevat door Jeroen (van Alst).Toen er geen opmerkingen op het jaarverslag kwamen nam Jeroen (Sanders) als penningmeester het woord en wist iedereen van A – tot – Z het financiële jaarverslag te onderbouwen en beargumenteren aan de leden. Hierin was een minimaal verlies over het afgelopen jaar te zien maar is dit verwerkt in het aankomende kalenderjaar en heeft dit voornamelijk te maken met de spaarrekening voor ons 90-jarige jubileum over 3 jaar. Hier werden ook geen opmerkingen of vragen vanuit de leden gesteld en werd het verslag vastgesteld. Ook werd bij het vaststellen van de contributie voorgesteld om de contributie van de leden minimaal te verhogen en werd hier door het merendeel van de leden mee ingestemd. Omdat ook jaarlijks de kascontrole word uitgevoerd nam Joost Soeter het woord vanuit de controle die is uitgevoerd met Koen Molenaar. Hier kwamen geen bijzonderheden aan de orde en werd de bevestiging gegeven dat penningmeester Jeroen zijn jaarlijkse werkzaamheden uitmuntend heeft vastgelegd en onderbouwt.

Naarmate de vergadering vorderde werden de bestuur- en commissieverkiezingen gehouden. Hierin was Jeroen van Alst aftredend als secretaris en gaat Jesper (Sanders) voor minimaal 1 jaar deze rol vervullen. Tevens was te zien dat ook onze commissies weer rijkelijk gevuld zijn, hulde voor de actieve leden. Echter zoeken wij wel naar leden voor de sponsorcommissie, deze is namelijk leeg geraakt en wel de slagader van de vereniging, zoals onze voorzitter het mooi benoemde.

Aan het einde van de vergadering werden de jubilarissen (Maurice Hoksbergen, Gradus Eenink, Jan te Haar, Rob van Hal en Willy ten Haaf) in het zonnetje gezet met prachtige bloemen en een speldje met oorkonde voor hun jarenlange lidmaatschap. Ook Jan (Simmelink) kwam vanuit de KNVB met een tas vol oorkondes met de zilveren scheidsrechters speld voor Collin Masselink, Arno Elferink, Michel Salemink, Wijnand Rutgers en Frank Sanders. Allen gefeliciteerd heren en ga zo door.

Hierna met de rondvraag met een kritische maar eerlijke blik op de statuten van Walter Hartjes en positieve woorden van Gerard van Balveren en Jan Simmelink staan wij er als vereniging goed voor en leeft de club als nooit te voren.

Dank voor ieder zijn aanwezigheid en tot snel.

Samen zijn wij de SDO!