Week van de scheidsrechter 2020 *reminder

Beste leden,

Hierbij een reminder voor de pub quiz die op 03 oktober gehouden wordt.

De spelregelcommissie als de technische commissie zullen rekening houden met de corona maatregelen. Zij zullen erop toezien dat corona maatregelen gehandhaafd worden.