VOORUIT KIJKEN

Maandag, 19 april jl. hebben wij onze Algemene leden vergadering (ALV) gehouden. Niet zoals gewoon maar digitaal. We raken er bijna aan gewend maar de meeste van u willen graag snel terug naar het normaal.

We hebben stil gestaan bij onze leden van wie wij weten dat zij corona hebben (of hebben gehad). Wij wensen hen een voorspoedig herstel. Laten we ons aan de maatregelen houden om zo de pandemie onder controle te krijgen.

Het bestuur heeft de ALV als zeer constructief ervaren. En mooi om te zien dat de leden op positieve kritische manier met het bestuur meedenkt. Wij hebben tijdens de ALV een mooie gezamenlijke stap gezet voor de toekomst door een nieuw Statuut en huishoudelijk reglement vast te stellen. Gezien het feit dat we geen 2/3 van de leden aanwezig waren zal het bestuur op 10 mei as. een BALV uitschrijven om aan de procedure te voldoen. Hiervoor ontvangt u een uitnodiging.

Verder is er besloten om een jubileumcommissie in te stellen die het 90 jarige jubileum gaan voorbereiden. Mocht u zich aangesproken voelen geef u  dan op voor deze commissie via secretaris@sdodoetinchem.nl

Goed om te benoemen dat het ledenaantal gelijk blijft maar dat er wel oudere leden helaas opzeggen. Gelukkig is er wel aanwas van jonge ambitieuze scheidsrechters. Toch zou ik graag in gesprek komen met de leden die afhaken. Wat is de reden? Wat kunnen wij verbeteren? Ik roep de leden dan ook op om het gesprek aan te gaan.

In het najaar van 2021, zodra de richtlijnen van het RIVM het toelaten zal het bestuur een brainstormavond organiseren om het beleidsplan “Fluitend voor elkaar 3.0”, te updaten. Wel goed is om te vermelden dat we de afgelopen vijf jaar het volledige beleidsplan gezamenlijk hebben gerealiseerd.

Tijdens de ALV konden wij helaas geen leden huldigen. Daarom is het bestuur on tour geweest. Voor de prachtige foto’s en verhalen verwijs ik u naar de website www.sdodoetinchem.nl

In de aankomende periode zal onze, scheidsrechters vereniging Doetinchem e.o. (SDO) een groot campagne opzetten onder het motto, “man of vrouw maakt geen fluit”! Blijf onze website volgen.

Tevens heeft het bestuur op verzoek van vele leden de vereniging  gevraagd om mee te denken omtrent een nieuw logo. Hier is veelvuldig op gereageerd. De aankomende periode zullen de leden kunnen kiezen uit diverse logo’s.

Persoonlijk, ben ik blij dat het bestuur al vele jaren zeer stabiel is in haar samenstelling en dat geld ook voor de diverse commissies waarvoor onze dank!. In de afgelopen ALV heeft Henk Peters het stokje van secretaris overgedragen aan Hans van de Sterren. Maar goed is om te vermelden dat Henk wel behouden blijft voor het bestuur. Wij willen Henk, bedanken voor zijn inzet de afgelopen jaren. En Hans veel plezier en succes!

Zoals u van mij gewend bent geef ik u ook een overzicht wat er op landelijk gebied gebeurd bij COVS Nederland. U kunt deze brieven ook lezen op www.covsnederland.nl Wat ondergetekende opvalt is dat het  landelijke bestuur schrijft dat zij vindt dat de afstand tussen groepen en het landelijk bestuur groot is. Ik heb het landelijk bestuur een brief gestuurd waarom ik denk dat dit komt. En deze wil ik graag met u delen. Een missie en visie en uiteindelijk het beleidsplan maak je samen en deze voer je samen uit. Helaas, is het landelijk bestuur er de afgelopen jaren niet in geslaagd om dit te bewerkstelligen. Wat in mijn beleving NOOIT mag gebeuren is dat de COVS Nederland wordt opgeheven en dat de groepen zelfstandigen groepen worden. Ik roep het landelijk bestuur dan ook op om haar trots op zij te zetten en de groepen te mobiliseren.

Tot slot, hopen wij de voorbereiding op het seizoen 2021 – 2022, gezamenlijk te kunnen starten en dat we onze hobby het fluiten van wedstrijden kunnen beoefenen. .

BLIJF GEZOND EN PAS GOED OP ELKAAR!!

Met vriendelijke groet, mede namens Henk, Jeroen, Hans en Ab,


Frank Sanders

Voorzitter Scheidsrechters vereniging Doetinchem e.o.