Verlengde maatregelen(corona) en trainingen SDO

Beste dames en heren, leden van de SDO,

Gezien het feit dat de maatregelen zijn verlengd tot 14 januari 2022,
heeft het bestuur besloten om de training op de zaterdagmiddagen
voorlopig voort te zetten.


Dit houdt in dat wij komende zaterdagmiddag 18 december 2021 – zoals
reeds eerder aangegeven – onze laatste training van dit jaar zullen
hebben.


Op zaterdag 08 januari 2022 willen wij dan weer beginnen met trainen
(noteer deze datum).
De training start om 14:00 uur en de kantine is open vanaf 15:00 uur.
Wel geldt dat u de richtlijnen van het RIVM in ogenschouw moet nemen.
Voor vragen kunt u terecht bij ondergetekende.

Met vriendelijke groeten en blijf gezond,
mede namens, Jeroen, Ab, Hans en Henk,

Frank Sanders,
Voorzitter SDO.