Uitnodiging Technisch weekend 2021

Beste SDO leden,

Nu we vol in de tweede golf van het Covid-19 virus leven, blijft de SDO niet stil zitten. De SDO wil zich door blijven ontwikkelen als scheidsrechtersvereniging voor, en door scheidsrechters. Helaas is dat in deze tijd wel enorm lastig, maar we proberen ons volop in te zettenvoor alle leden.In januari staat het Technisch weekend 2021 op de planning. Een weekend die binnen de vereniging enorm leeft, en waar iedereen het afgelopen jaar weer naar uit heeft gekeken. Een enorm mooi weekend waarbij alle leden, Jong of oud, prestatief of recreatief, welkom zijn. In dit weekend zullen de spelregels, twee trainingen en nog veel meer komt allemaal aan bod komen.

Aanmelden voor dit geweldige weekend kan via: TC@sdodoetinchem.nl

Details:Locatie : Recreatiepark ’T Lohr, Lohrpad 2, 7083 AX Voorst GLD (OudeIJsselstreek) Let op! Voorst bij Gendringen (in de mooie Achterhoek, aande Duitse grens)Datum : 22 t/m 24 januari 2021Tijdstip: Inloop vanaf 16:30 (Begin 17:00)Tarief : €70,- p.p.

Wij snappen dat de onzekere tijd ook twijfels geeft in uw aanmelding.Wij als commissie proberen er dan ook naar te streven om in januari het weekend door te laten gaan, en houden daarbij nauwlettend de stand van zaken omtrent Covid-19 in de gaten, en nemen de huidige maatregelen in acht tijdens het daadwerkelijke weekend. Omdat wij wel alles gaan voorbereiden voor bovengenoemde datums willen wij iedereen wel vragen om het genoemde tarief te betalen voor 1 december 2020 op het volgende rekeningnummer: NL24 RABO 0384 3245 84 / t.n.v.: S.D.O. Wij vragen u bij de omschrijving ‘Technisch weekend 2021’ toe te voegen.

Als dit weekend geen doorgang kan vinden op de gestelde data, dan word naar een passende nieuwe datum gekeken in het vervolg van 2021.Hierin blijft uw aanmelding van nu dan ook staan, en nemen wij u mee in de informatie omtrent deze verzetting. Een paklijst en verdere informatie omtrent dit weekend krijgt u voor het weekend toegestuurd naar aanleiding van uw aanmelding. Heeft u verder nog vragen naar aanleiding van deze mail, dan ontvangen wij deze graag via: TC@sdodoetinchem.nl .Hopende iedereen zo genoeg te hebben geënthousiasmeerd, maar ook geïnformeerd.

De technische commissie heeft er in ieder geval enorm veel zin in, en hopen jullie allemaal te ontvangen in januari 2021.

Blijf gezond, en Stay Safe!

Met vriendelijke groet,De technische commissie

Jesper Sanders, Koen Molenaar en Ramon Oolthuis.