Trainen

Beste leden,

Zoals op de persconferentie van afgelopen vrijdag aangegeven is, is het trainen op onze trainingsavond helaas niet meer mogelijk. Het bestuur heeft dan ook besloten om alle activiteiten t/m 30 december 2021 te annuleren. Wij hopen het nieuwe jaar met de nieuwjaarsreceptie te kunnen beginnen. Wij houden u op de hoogte.

Wel willen wij u meegeven om voor u zelf te blijven trainen omdat de KNVB tot op heden nog geen besluit heeft genomen om de competitie tijdelijk te onderbreken. Dus blijf uw wedstrijdportaal volgen.

Wij begrijpen dat het voor velen van u een teleurstelling moet zijn. Er stonden weer vele mooie wedstrijden en activiteiten op het programma.

Wij willen jullie meegeven om met elkaar, op welke (toegestane) manier dan ook, contact te blijven houden en zoeken, zodat eenzaamheid voorkomen wordt. En blijf vooral positief!

Het bestuur zal deze maand een uitgebreide mail opstellen om u nader te informeren over de toekomst.

Met vriendelijke groet, mede namens Hans, Jeroen, Ab en Henk,

Frank Sanders

Voorzitter SDO