Alternatieve trainingsmogelijkheid

Beste Leden,

Gezien het feit dat de KNVB het programma voor de aankomende periode heeft stil gelegd, heeft het bestuur gemeend om met diverse betrokkenen te bekijken of we een alternatief programma kunnen aanbieden.

Na overleg met de diverse instanties, is daaruit het volgende tot stand gekomen:

Wij kunnen op zaterdagmiddag van twee uur tot kwart over drie trainen. Er kan ook gedoucht worden. En vanaf drie uur tot vijf uur is de kantine open.

Wil je trainen, dan dien je verplicht een QR code te kunnen laten zien. Heb je klachten, blijf dan thuis. Het bestuur zal hier scherp op toezien; dit in het belang van iedereen.

Mocht je nog vragen c.q. opmerkingen hebben, dan kun je contact opnemen met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Frank Sanders,

Voorzitter SDO