Spelregelavond SSA Ratti/Sociï

Al enkele maanden geleden werd het contact gelegd vanuit Remco Hilge om bij SV Ratti/Socii een
spelregel avond te houden. Uiteraard wilde de SDO Doetinchem hierin graag haar medewerking
verlenen en zo gezegd zo gedaan.

Vrijdag 10 februari werd gepland en namens de SDO waren de heren Ruben Bril, Gerlof Bril en Jurgen
Maatkamp vertegenwoordigd en namens de clubs waren 20 enthousiaste mensen aanwezig, een
gemêleerd gezelschap. Jong en wat mensen met veel levenservaring en divers in hun functies binnen
de clubs.

Een warm welkom was de SDO afvaardiging toebedeeld en na de inloop en de koffie zijn we van start
gegaan. Ruben Bril en Jurgen Maatkamp hebben in een presentatie laten zien en horen wat de SDO
doet in de scheidsrechters wereld, maar ook wat de SDO kan betekenen in de samenwerking met de
Zusterclubs. Werven van scheidsrechters is voor de SDO van belang, maar uiteraard ook voor de
Zusterclubs.

Een onderdeel wat we eruit lichten is het verzorgen van cursussen “onder de vlag van de
KNVB” voor beginnende scheidsrechters en gevorderde scheidsrechters….. maar uiteraard ook voor
begeleiders cursussen. Verder ook wat de SDO te bieden heeft als scheidsrechter vereniging en wat
we allemaal doen.

Hiervoor verwijs ik U naar de website of naar Bestuurslid Ab Brussen >>> 06-
23731152 of ab@sdodoetinchem.nl voor meer informatie.

Hierna pakte Gerlof Bril zijn onderdeel van het programma op en dat was aan de hand van beelden
een stuk spelregel kennis over te dragen aan alle aanwezigen. Mooi was om te zien, dat iedereen vol
overgave hierin meedeed en dat dit vanuit een mooie interactie waarneembaar was.

Het was een leerzame en mooie kennismaking met elkaar en kunnen terugkijken op een mooie
avond. Namens de SDO Doetinchem dank voor de gastvrijheid en tot weer op de velden