Ons voetbal is van iedereen

Op zaterdag 8 februari 2020 is bij Amsterdamse amateurvereniging AVV Zeeburgia het plan “Ons voetbal is van iedereen” gepresenteerd. In het bijzijn van jeugdspelers van Zeeburgia, ministers Bruins en Koolmees, directie KNVB, vertegenwoordigers van de media en voetbalpartners werden het proces, de inhoud en de volgende stappen van het plan toegelicht.

De afgelopen twee maanden is door experts van binnen en buiten het voetbal hard gewerkt om tot een concrete en landelijke aanpak te komen voor zowel het amateur- als betaald voetbal. In afstemming met de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, amateurvoetbal, belangenorganisaties zijn we tot een krachtig meerjarig beleidsprogramma gekomen. We zijn optimistisch over de uitkomsten en denken dat we hiermee een basis kunnen leggen voor een effectieve aanpak in het gehele voetbal. 

Samen aan de slag
Het voetbal, zowel het betaald voetbal als het amateurvoetbal op het veld en in de zaal, biedt een prachtig speelveld. We bouwen voort op de bestaande kennis en rijke ervaring. We intensiveren onze inspanningen en breiden het aantal maatregelen uit, om racisme en daarmee ook andere vormen van discriminatie in het voetbal, uit te bannen. We maken de komende drie jaar voor onze aanpak samen met de overheid ruim 14 miljoen vrij.

De centrale aanpak gaat veel verder dan enkel maatregelen, we willen namens KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie, amateurvoetbal, spelers, trainers, scheidsrechters, clubs, supporters, maatschappelijke organisaties, overheid, voetballiefhebbers een positieve beweging op gang brengen. Daarnaast clubs, trainers, spelers en officials helpen en ondersteunen, zodat we samen een front vormen tegen racisme en discriminatie. Het voetbal is te mooi om te laten verpesten. Wij willen de groep die dat wil geen plek geven in de verbindende wereld die het voetbal is.

Voorkomen, signaleren en sanctioneren
Gezamenlijk kunnen nu de volgende stappen worden gezet. Het plan betreft drie onderdelen: voorkomen, signaleren en sanctioneren.

1. Voorkomen
Veruit de meeste mensen in onze samenleving zijn er niet op uit om anderen doelbewust te kwetsen. In die gevallen kunnen voorlichting, dialoog en bewustwording het gedrag positief veranderen. Dit wordt dus een heel belangrijk onderdeel, zeker als positief gedrag wordt beloond en goede voorbeelden een podium krijgen.

2. Signaleren
Soms is het heel moeilijk om racisme en discriminatie vast te stellen op de tribune of op een van de amateurvelden. Het is vaak lastig te bewijzen wie zich hieraan schuldig heeft gemaakt. Meldingen, signalen, harde bewijslast maar ook persoonsgegevens zijn nodig om op te kunnen treden tegen diegenen die de norm overschrijden en ook hierin wordt geïnvesteerd.

3. Sanctioneren
Daders moeten worden aangepakt. Daarom worden degenen die zich schuldig maken aan racisme en discriminatie strikt aangepakt. Dat zal op alle juridisch mogelijke manieren gebeuren. Er wordt ook nadrukkelijk ingezet op straffen die leiden tot meer bewustwording en een gedragsverandering.

bron: KNVB