Nieuwjaarsreceptie SDO 2020

“Saamhorigheid en samenwerking”.

Donderdag 2 januari 2020 jl., vond de nieuwjaarsreceptie van de S.D.O. plaats.

In een goed gevulde kantine sprak voorzitter Frank Sanders. Hij verwelkomde de leden, oud leden, leden van verdienste en de erevoorzitter. In eerste instantie werd er stilgestaan bij de leden die ons ontvallen zijn het afgelopen jaar.

Het jaar 2019 heeft in het teken gestaan van de saamhorigheid en samenwerking binnen onze vereniging. Met als absolute hoogtepunt het technisch weekend. Zowel in de uitvoering van de commissies onderling maar ook hoe de leden met elkaar omgaan. In het jaar 2019 zijn er wederom vele activiteiten georganiseerd en het mooie is dat iedereen zijn of haar activiteit er uit haalt wat hij of zij leuk vind. Wij begrijpen ook heel goed dat je niet overal aan kunt deelnemen. Het is daarom goed om te zien dat de diverse commissies vernieuwingen aanbrengen in de activiteiten. Een mooi voor beeld is dat de technische commissie in samenwerking met onze trainers en donateur verenging DZC het project “meten is weten” heeft opgezet.

Een tweede voorbeeld is de samenwerking tussen de KNVB, de donateur verenigingen en de SDO. Het afgelopen jaar zijn er door Werving en behoud weer twee cursussen verenging scheidsrechters geven en 1 cursus SOIII. Verder worden de samenwerking met de donateur verenigingen intensiever en weten vereveningen ons ook steeds beter te vinden. Het doel van deze samenwerking is dat we gezamenlijk kijken hoe wij als SDO de verenigingen kunnen ondersteunen en samenwerkingsverbanden kunnen maken onderling. We kunnen met z’n allen trots zijn op het geen we al bereikt hebben. Voor het jaar 2020 hebben we inmiddels de eerste cursus VSR al weer gepland.

In ons beleidsplan SDO 2021 “Fluitend voor elkaar”, hadden wij gezamenlijk ook een uitgangspunt om de oudere niet fluitende leden meer bij onze vereniging te betrekken. En hier moeten we eerlijk in zijn daar zijn we met z’n alleen niet helemaal in geslaagd. Hier willen wij op korte termijn eens met wat leden van gedachte verwisselen om te kijken of en hoe we dit kunnen aanpakken. Het is natuurlijk zonde om deze leden niet erbij te betrekken bij onze actieve vereniging. Dee SDO is er voor “alle” leden.

Verder heeft de sponsorcommissie de afgelopen periode een nieuwe impuls geven aan de sponsoring. Momenteel wordt er een plan gemaakt om meerder sponsoren aan de SDO te verbinden. Inmiddels zijn we gestart met de club van 50. Goed om te zien dat er inmiddels 21 leden zich hebben ingeschreven. Wij hopen uiteindelijk dat u ook lid van de club van 50 gaat worden. U kunt zich ingeschreven via onze website https://www.sdodoetinchem.nl/, of u klikt op de volgende link:  https://www.sdodoetinchem.nl/sdo-club-van-50/. Wij hebben in deze commissie nog wel de behoefte aan ondersteuning. Wilt u zich opgeven, stuurt u dan een mail naar secretaris@sdodoetinchem.nl .   

Het beleidsplan loopt in 2021 af en we zijn toe aan een volgende stap. Daarom wil het bestuur in het najaar van dit jaar een bijeenkomst organiseren om met u gezamenlijk weer een beleidsplan te ontwikkelen voor de aankomende jaren, zodat we hetgeen dat we gezamenlijk hebben neergezet een vervolg geven, en de SDO een brede basis en een rol van betekenis blijft spelen bij de diverse groeperingen. Wij nodigen u dan ook weer uit om hier actief aan deel te nemen.

Tot slot, zoals u inmiddels in mijn voorwoord van december heeft kunnen lezen, heeft Joost Soeter aangeven om naar zes intensieve jaren afscheid te nemen als bestuurslid. Joost heeft gezamenlijk met de overige bestuursleden de afgelopen jaren veel werk verzet en daar zijn wij hem zeer erkentelijk voor. Tijdens de ALV zullen wij hem zeker nog een keer in het zonnetje zetten. Inmiddels heeft Hans van de Sterren aangeven de aankomende periode met het bestuur te willen meelopen om te kijken of hij de functie van Joost wil overnemen.

Het bestuur wil iedereen die het afgelopen jaar zich heeft ingezet voor de SDO bedanken voor hun inzet.

Namens mijzelf, Joost, Henk, Jeroen en Ab wensen wij jullie allemaal een prettig maar bovenal een gezond 2020!

Dank u wel!

Uw voorzitter Frank Sanders.