Nieuwjaarsreceptie 2016

Afgelopen donderdag stond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie weer op het programma. Deze was dit jaar georganiseerd door Gradus Eenink en voor het grootste deel Tonny van Mourik. Heren, hiervoor nogmaals dank. Nadat enkele leden eerst een training hadden afgewerkt onder leiding van Harrie en Richard sprak voorzitter Frank Sanders de leden toe. Zijn toespraak is hieronder te lezen. Een grote groep luisterde aandachtig en er werd luid applaus gegeven bij het bedanken van de vele vrijwilligers.

IMG_5641

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

Beste leden, sponsoren en genodigden,

Allereerst wil ik u namens het bestuur u een gelukkig, sportief maar bovenal een gezond 2016 wensen. Aanstaande zaterdag 9 januari bestaat onze scheidsrechtersvereniging 80 jaar. Dit is natuurlijk een heugelijk feit. Weliswaar geen moment om een groot feest te organiseren, maar wel om bij stil te staan. 80 jaar is overigens niet niks. Velen van ons zijn natuurlijk al langere tijd lid van onze vereniging en hebben vele mooie momenten mogen meemaken. En wij al bestuur gaan door op de lijn die door ons samen met u is ingezet en verwoord in het beleidsplan SDO 2020 – Fluitend voor elkaar.

Hierin heeft het bestuur gezamenlijk met de commissies inmiddels mooie resultaten bereikt. De nieuwe website is hier een mooi voorbeeld van. De website wordt momenteel bijna wekelijks geüpdatet met diverse items. Ik wil u dan ook graag aangeven om regelmatige de site te bezoeken voor de benodigde informatie. De informatie die op site wordt gedeeld heeft niet alleen betrekking omtrent de activiteiten binnen onze eigen vereniging, maar er wordt ook regelmatig informatie gedeeld vanuit de KNVB.

Verder is er in het afgelopen jaar de trainingsgroep uitgebreid en kan één ieder op zijn eigen gewenste niveau trainen. Na afloop van iedere training staat er in het clubgebouw voor iedereen een drankje klaar en het kan niet vaak genoeg gezegd worden dat dit uitstekend verzorgd is door Tonny van Mourik waarvoor onze hartelijke dank.

Vanuit de marketing & communicatie commissie is de wedstrijdkleding geregeld voor ons zaal en veldvoetbalteam. Verder heeft de commissie de polo’s geregeld voor iedere scheidsrechter, waardoor er een uniforme uitstraling is. Commissieleden hartelijk dank voor jullie inzet.

De Technische commissie heft in samenwerking met het bestuur het afgelopen jaar weer verschillende activiteiten georganiseerd op de derde donderdag. Dit zal zich het aankomende jaar voort zetten. Mochten er vanuit de leden ideeën zijn draag ze aan bij de commissie. Verder wensen wij hen aankomende zaterdag veel succes bij het Jan Willem van Essen zaalvoetbaltoernooi.

De activiteiten commissie heeft het afgelopen jaar voor alle leden weer een mooi aanbod van activiteiten georganiseerd. Wat persoonlijk voor velen het hoogtepunt was, was de “Samenloop voor hoop”. Dit was een zeer indrukwekkende gebeurtenis en het feit dat verschillende leden van onze vereniging aan hebben deelgenomen is zeer bijzonder. Hiervoor gaat onze dank uit naar Gradus (Eenink) en Henk(Huntink).

De maandelijkse spelregels en het wedstrijdteam van de spelregelcommissie heeft het afgelopen jaar weer een mooie prestatie geleverde. De individuele eden hebben tijdens de maatwerkbijeenkomsten er weer veel profijt van gehad.

De Achterhoek Cup commissie heeft in samenwerking met de organisatie van de Achterhoek cup het afgelopen jaar in goede samenwerking zorg gedragen voor de bezetting van de wedstrijden. Naar aanleiding van de opmerkingen van enkele individuele leden heeft de commissie inmiddels een evaluatie gehad en haar op en aanmerkingen kenbaar gemaakt. Dit krijgt in het voorjaar zijn verdure beslag. Laat helder zijn dan de spelregels lopende de competitie niet kunnen worden aangepast. Inmiddels wordt op 15 januari geloot voor de tweede ronde en kort daarna zal de commissie de aanstellingen wederom bekend maken.

Zoals u wellicht via de diverse media al heeft vernomen zal in het seizoen 2016 -2017 er een nieuwe scheidsrechterspiramide door de KNVB worden ingevoerd. Dit heeft gevolgen voor ons allen als scheidsrechter en dan met name de wijzigingen in de wedstrijdpakketten. Vanuit de COVS-groepen, en ook die van ons groep zijn er kritische vragen gesteld aan de KNVB. De vragen die zijn gesteld zijn door ons hoofdbestuur, lees het VCN, gecommuniceerd. Voor zover u het nog niet heeft gedaan lees op ons site het artikel goed, zodat u weet wat er speelt. Wat inmiddels wel duidelijk is dat de scheidsrechtersprimade wordt ingevoerd, maar op detailniveau nog kan worden aangepast. Hier zullen wij u zodra er meer over bekende is over informeren via onze site.

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, heeft het bestuur Jeroen (Sanders) bereid gevonden om met ingang van heden ons bestuur te komen versterken. Jeroen zal in april 2016 worden voorgedragen als penningmeester, opvolger van Henk (Huntink). Wij willen graag nogmaals benadrukken dat er momenteel vele werkzaamheden continu op dezelfde mensen terecht komen. Denk hierom nog eens na of u niet wat kunt betekenen voor een commissie van de SDO, want vele handen maken licht werk.

Wij wensen u veel succes de rest van de competitie in welke functie dan ook.[/box]

Nadat de nieuwjaarstoespraak was uitgesproken werd het tijd voor de uitreiking van de Derk Besselink trofee over het verenigingsjaar 2014. Zoals elk jaar is de kascommissie verantwoordelijk voor de uitreiking van de prijs. Maarten Bolwerk had de presentatie hiervan in een Russisch jasje gestoken en met veel humor werd bekend gemaakt dat Joost Soeter het actiefste lid was volgens de leden in het jaar 2014. Maarten bedankt voor het presenteren op geniale wijze en we zullen binnenkort de presentatie ook op de site publiceren.

IMG_5647

IMG_5651

IMG_5652

Voor verdere foto’s verwijzen we jullie door richting ons fotoalbum onder het kopje “Nieuwjaarsreceptie 2016”