Nieuwjaars-receptie 2019 SDO

Nieuwjaars receptie 2019 SDO.

 

“OPRECHT TROTS”.

 

Donderdag 3 januari, vond de nieuwjaarsreceptie van de S.D.O. plaats.

In een goed gevulde kantine sprak voorzitter Frank Sanders, en werd er in eerste instantie stilgestaan bij het overlijden van ons Lid van verdienste Gerben Koeslag, en bij iedereen die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Inmiddels ligt verenigingsjaar 2018 achter ons. Een mooi jaar waarop we met z’n alen trots op kunnen zijn.  Een jaar waar we met z’n allen de lijn hebben doorgetrokken die is ingezet. In het aankomende jaar zullen we wederom een paar mooie stappen voorwaarts zetten.

Deze positieve trend is in veel op vele vlakken zichtbaar in onze club. Steeds meer jonge leden melden zich aan en zetten zich actief in commissie in.

Werving en behoud was een speerpunt in het afgelopen 2 jaar. Onder leiding van Ab Brussen en Joost Soeter zijn diverse voetbalverenigingen bezocht. Op deze avonden heeft de SDO zich optimaal kunnen presenteren. De gehouden presentatie van Werving en Behoud werd tijdens de receptie getoond en is terug te vinden op onze website. Als resultaat van deze inzet zal in 2019 op onze locatie een cursus verenigingsscheidsrechter worden georganiseerd. Mogelijk wordt ook een SO-III cursus (KNVB) georganiseerd. Dit geeft aan dat de investering die werving en behoud in de afgelopen tijd heeft gedaan, haar vruchten af begint te werpen. De eerste cursus start op 25 januari.

De Technisch commissie heeft hard gewerkt om na vele jaren weer een Technisch weekend te organiseren. Dit weekend vindt plaats op 18, 19 en 20 januari 2019. Het wordt een weekend van verschillende activiteiten. Veel commissies zullen in dit weekend een mooie samenwerking laten zien. Denk hierbij aan trainingen, spelregels, quizzen, etc. Indien het een geslaagd evenement wordt, dan zal het technisch weekend een jaarlijks terugkomend evenement op de kalender van de SDO worden. Als bestuur zijn wij supertrots op deze ontwikkeling.

Ook het Jan Willem van Essen Zaalvoetbaltoernooi 2019, wat afgelopen zaterdag 05 januari jl. werd gehouden in Kampen, werd dit jaar ook weer met een grote delegatie vanuit de SDO bezocht. We deden voor het eerst mee met twee teams. Hieruit bleek maar weer eens hoe de saamhorigheid is onder de leden, want er werd deelgenomen door jong en oud.

In de afgelopen jaren hebben wij als bestuur heel vaak aangeven dat onze vereniging een vereniging moet zijn voor iedereen. We zijn als scheidsrechter  of assistent scheidsrechter vaak alleen op pad om onze hobby te beoefen. En ja, er zit een competitief onderdeel in, want de meeste van ons hebben als doel een niveau hoger te fluiten of te  vlagen c.q. te handhaven op een behaald niveau. Een gezonde concurrentiestrijd is helemaal niet erg. Om de onderlinge banden aan te halen, organiseert de ontspanningscommissie vele leuke activiteiten. Zelfs Sinterklaas heeft afgelopen jaar weer iedereen weer verrast.

Wat we als bestuur zeker niet onderbelicht willen laten is dat de trainingen in combinatie met de spelregelavonden zeer goed worden bezocht en dat beide onderdelen van een hoog niveau zijn.

Huidig worden de spelregels getoetst a.d.h.v. digitale beelden, wat door vele leden erg gewaardeerd wordt.

Ook willen wij u de commissie die de Achterhoek cup organiseert niet onthouden. In deze competitie komen onze leden in actie en geven de wedstrijden de arbitrage  die nodig is.

Deze commissie zorgt voor aanstellingen op maat en coördineert op perfecte wijze een toernooi waar we erg trots op zijn.

Onlangs hebben we ook een gedeelte van de aanstellingen van de Beltona Cup onder onze hoede. In deze competitie kunnen we aanstormend talent in de SDO een podium geven om beloften teams te leiden als scheidsrechter of als assistent scheidsrechter. Ook hier zien we combinaties in trio’s dat jonge scheidsrechter gecoacht worden door de reeds ervaren scheidsrechters. Deze aanstelling worden geborgd in de technische commissie.

De commissie media is op de achtergrond alweer druk om in de huidige digitale wereld bij te blijven. Vormgeving en toegankelijkheid op de smartphone zijn speerpunten waarmee het team moet worstelen komende tijd. In een later stadium zullen wij hiervan op de hoogte houden.

U ziet en hoort dat bij de SDO volop activiteiten worden ontplooid! Dit is niet te organiseren zonder onze vrijwilligers, maar ook niet zonder de bijdragen van onze sponsoren en donateurs. U zijn we dan ook zeer erkentelijk en bedanken we langs deze weg nog eens extra! Begin van 2019 zullen wij ons breed inzetten om de marketing naar hoger niveau te brengen.

Op deze avond werd ook de Derk Besselink bokaal worden uitgereikt aan de vrijwilliger van 2018. Wat ons betreft de prijs van het jaar. Zonder vrijwilligers geen vereniging. Het was Ab Brussen die met de prestigieuze bokaal naar huis ging. Een welverdiende onderscheiding voor zijn vrijwillige activiteiten voor de SDO.

Mocht u ook wat voor onze vereniging willen beteken laat het ons gerust weten, want we kunnen altijd leden gebruiken om een volgende stap te zetten, en onze vereniging nog mooier te maken.

Namens de bestuursleden, Frank, Jeroen, Ab, Joost en Henk, wensen wij u een gelukkig, sportief maar bovenal een gezond 2019.

Dank u wel!

 

Voor foto’s van de nieuwjaarsreceptie zie ons fotoalbum.