NIEUWE RONDEN NIEUWE KANSEN

Met de promotie en degradaties voor de deur is het seizoen voorbij. Voor enkele leden van ons valt er straks een mooie promotie te vieren en voor vele van ons is handhaving ook een felicitatie waard. En hopelijk zijn er geen leden die een stapje terug hoeven te doen. Laat duidelijk zijn dat je bezig bent met je hobby. En daar moet je plezier uithalen.

Het seizoen 2021-2022 hebben we alle activiteiten kunnen laten doorgaan. We kunnen terugzien op een mooi verenigings jaar.

De campagne “Het maakt ons geen fluit uit”, is een groot succes. Dit blijkt uit het aantal donateur verenigingen die zich aansluiten en bij ons advies inwinnen. Een mooie samenwerking die we graag willen continueren en uitbreiden. In aansluiting hebben we drie cursussen gedraaid met als gevolg een aantal nieuwe leden. Voor het najaar staan
er weer nieuwe cursussen op het programma. Voor meer informatie wijs ik u naar de website, www.sdodoetinchem.nl

Tijdens de Algemene ledenvergadering (ALV) hebben we gezamenlijk een nieuw beleidsplan vastgesteld.  Uitgangspunten waar we al volop mee bezig zijn. De ALV wordt de afgelopen jaren goed bezocht dat geeft aan dat er een grote betrokkenheid is binnen de vereniging. Tevens heeft er zich een lid bij het bestuur gemeld om mee te draaien. Na de vakantie gaan we met hem in gesprek.

Vanuit de Technische commissie is een prachtige kledinglijn samengesteld en deze is inmiddels uitgerold binnen de vereniging. Tevens is de
webshop inmiddels operationeel deze kunt u vinden op onze website, https://www.sdodoetinchem.nl/webshop/

Verder heeft de TC u al een save the date gestuurd voor het Technische weekend van 6, 7 en 8 januari 2023. Mocht u zich nog niet hebben opgeven
voor het weekend: doe dit alsnog.

De trainingsavonden in combinatie met de spelregel avonden werden goed bezocht. We zijn dan ook heel benieuwd wie de winnaar wordt van de
spelregel avonden.

Het afgelopen weekend is de finaledag geweest van de Achterhoek Cup. Een prachtige dag met veel inbreng van onze leden. En goed om te zien dat
veel leden onze actieve leden zijn komen ondersteunen. Voor de AC staat het nieuwe seizoen alweer voor de deur. Wij wensen hen daar veel succes en plezier bij.

Inmiddels heeft de sponsorcommissie er weer een tweetal nieuwe sponsoren bij en één bestaande relatie heeft aangegeven het contract te verlengen.
Dat betekent dat we de begroting weer op orde krijgen met hopelijk een positief saldo. Dank voor degene die de sponsoren hebben aangedragen.
Wel doen we een oproep aan iedereen om sponsoren aan te dragen. Als tip geef ik mee kijk eens naar je eigen werkgever.

De club van 50 heeft inmiddels een commissie die druk bezig is met diverse activiteiten.  Er is een prachtig bord gemaakt. Deze zal een mooi plekje krijgen in ons clubhuis. Mocht je ook lid willen worden kijk even op onze site.

Tot slot staat op 9 juli 2022 het slotfeest weer op het programma.  Mooi om te zien dat het aantal aanmeldingen voor het eerst sinds jaren weer
hoog is. Hieruit kunnen we met z’n allen concluderen dat de SDO leeft.

Het bestuur van de SDO wenst u allen een fijne vakantie en zien uw graag op het slotfeest of aan de start van het nieuwe seizoen.

Met vriendelijke groet, mede namens Jeroen (van Alst), Jeroen (Sanders), Ab (Brussen), Hans (van de Sterren) en Henk (Peters)

Frank Sanders

Voorzitter scheidsrechtersvereniging Doetinchen en omstreken (SDO)