Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 15 april

Uitnodiging Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (SDO)

De erevoorzitter, erelid, leden van verdiensten en overige leden van de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken.

Hierbij nodig ik U, mede namens de overige bestuursleden,  uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering welke gehouden zal worden op:

DatumMaandag 15 april 2019
PlaatsClubhuis (duivenvereniging Eureka) aan de

Bezelhorstweg 83, 7009 KK Doetinchem
Aanvang19.30 uur
Zaal open19.00 uur

Mocht u de vergadering niet kunnen bijwonen geeft dit dan door aan de secretaris via e-mail (secretaris@sdodoetinchem.nl), brief (Willem Barentsz. straat 16, 6991 BC Rheden) of telefonisch op telefoonnummer 06-48930242.

Zonder afmelding rekenen wij op uw komst.

De notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die op maandag 16 april 2018 gehouden is, de voorlopige agenda en het jaarverslag over het jaar 2018, vindt u op onze website: www.sdodoetinchem.nl

Het Bestuur