In Memoriam Gerben Koeslag

Gerben Koeslag

1966-2018

“Altijd strevend naar het maximale om als overwinnaar te eindigen”.

In de week van de scheidsrechter heeft Gerben Koeslag op zijn verjaardag ons verlaten. Gerben was een markant persoon binnen onze vereniging. Als voorzitter heeft hij onze scheidsrechtersvereniging op zijn manier richting gegeven. Hij leidde vergaderingen op een strakke duidelijke manier en zette deze ook zo nodig naar zijn hand. Hij was in bijeenkomsten druk aanwezig en kon met kleine dingen lange verhalen ophalen. Zijn rechtlijnig denken en streven naar het beste heeft ons veel goeds gebracht. Wat hij voor had, voerde hij uit en dat leverde vaak mooie resultaten op.

Gerben was trots op wat hij deed en dat liet hij dan ook duidelijk merken. Dit bleek uit de afmelding die hij naar het bestuur stuurde toen hij verhinderd was voor de jaarvergadering in 2016. Daarin vermelde hij dat hij op de COVS jaarvergadering van juni 2015 gehuldigd werd voor zijn jaren lange inzet voor bestuur COVS Oost, COVS werk in de Hoofdcommissie KNVB en zijn COVS landelijke activiteiten. Het benoemd worden tot lid van verdienste van de COVS heeft hem goed gedaan. Dat was Gerben, apetrots wat hij bereikt had.

In 2016 hing hij de fluit aan de wilgen. Hij heeft tot groep 2 gefloten bij de KNVB en hij wilde zo graag de top halen. Daar deed hij dan ook alles voor. Hij verlegde zijn interesse naar het hardlopen, en in zijn gedrevenheid liep hij de Enschedese Marathon. Wilskracht kon Gerben niet ontzegd worden. Hij genoot van zijn successen.

Gerben heeft in de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en omstreken, zitting gehad in Spelregel-, Trim-, Redactiecommissie van Signaal. Daarnaast is hij zeven jaar voorzitter geweest van de SDO, winnaar van de Derk Besselink bokaal en samensteller van het jubileumboek 75 jaar bestaan van de SDO. Hij is gehuldigd als lid van verdienste van onze club en heeft daarvoor de zilveren scheidsrechter ontvangen. Hij roemde in zijn laatste jaarvergadering de inzet van alle vrijwilligers. Gerben eindigde met de woorden:

Vertrouwen en respect gaan voor al het andere van samenwerken”.

Wij zijn een lid van verdienste verloren, die dubbel en dwars zijn verdienste voor onze vereniging waar heeft gemaakt in zijn leven. De SDO bedankt jou hiervoor Gerben. Rust zacht.