HEEL BEGRIJPELIJK

Op het moment dat ik het voorwoord schrijf, hebben onze Minister President, Mark Rutte en Minister Hugo de Jonge de maatregelen aangescherpt. Gelukkig kunnen we de aankomende periode wel blijven trainen. Maar helaas, kunnen we elkaar de aankomende drie weken niet treffen in het clubhuis. Maar laten we blij zijn dat de voetbalcompetitie zijn vervolg krijgt en dat deze niet is stil gelegd.

Laten we gezamenlijk de aankomende weken de richtlijnen opvolgen, zodat we gezamenlijk, snel het corona virus kunnen indammen, want verdrijven kunnen we het niet, zolang er geen vaccin is. Ondanks de maatregelen is de vereniging weer volop in beweging. Er worden weer mooie initiatieven ontwikkeld.

De technische commissie heeft diverse activiteiten op stapel gezet en deze zullen de aankomende periode, na de maatregelen, verder worden uitgerold. Denk hierbij aan het buddysysteem en de week van de scheidsrechter. De KNVB Noord-Oost heeft ons op 24 september 2020 bijgesproken over de diverse onderdelen. De leden hebben hun vraag kunnen stellen. Het was een nuttige avond. Mocht je meer informatie willen, kijk hiervoor op de website van de SDO, www.sdodoetinchem.nl

De spelregelcommissie heeft de spelregelavonden weer opgestart en de prijsuitreiking van het seizoen 2019-2020 heeft alweer plaats gevonden. Ook hiervoor verwijs ik u naar de website. Wil je de spelregels goed toepassen, dan behoort daar een goede conditie bij.

De trainingcommissie geeft elke donderdag voor iedereen op zijn eigen niveau een hele goede training. Gezien de opkomst de laatste maanden kunnen we niet anders zeggen dat deze heel goed wordt bezocht.

De sponsorcommissie en de mediacommissie hebben de afgelopen periode heel veel werk verzet. De website heeft een update gehad en het daarbij is er een instagram pagina aangemaakt. Uit de volgers is te zien dat de SDO in trek is.

De commissie werving en behoud heeft in samenwerking met het bestuur een nieuwe campagne bedacht en zal deze in de aankomende periode lanceren, onder het moto:

“Man of vrouw, maakt geen fluit uit”

De twee vrouwelijke leden van de SDO, Romy en Julia Vermeer, zullen het boegbeeld worden van de campagne. De doelstelling is om meer vrouwelijke scheidsrechters in de regio te laten fluiten en deze te laten aansluiten bij de SDO. Deze campagne zal onder onze donateurverenigingen worden uitgezet door middel van posters, flyers, promofilmpje en gadgetje. Deze campagne zullen we met diverse commissie uitvoeren. Deze campagne geeft aan dat we als SDO verder wil groeien, maar zeker ook zo breed mogelijk in de maatschappij wil staan.

De cursussen SO III en verenigingscheidsrechter die in het seizoen 2019-2020 zijn stil gelegd worden momenteel afgerond. Nieuwe cursussen zullen pas in het voorjaar van 2021 worden opgestart. Om bovenstaande en nieuwe initiatieven weer vast te leggen in een hernieuwd beleidsplan, organiseert het bestuur op 26 oktober 2020 weer een brainstormavond. Hier ontvangt u binnenkort een uitnodiging. In de afgelopen periode is mij regelmatig de vraag gesteld “Wat doet COVS Nederland eindelijk voor onze vereniging”. Laat ik op voorhand stellen dat de voorzitters van de COVS groepen in Oost, twee keer per jaar een regulier overleg hebben. Dit om zaken gezamenlijk af te stemmen. Formeel heeft dit overleg geen bevoegdheid, maar het is goed om elkaar te blijven informeren.In de afgelopen jaren heeft het landelijk bestuur van COVS Nederland onder het moto “een rondje langs velden” informatie opgehaald om daar haar beleid op aan te passen. Helaas, moet we concluderen dat hier nog geen uitwerking aan is geven. Het landelijk bestuur kan niet zeggen dat zij geen input heeft gehad vanuit de COVS groepen uit het Oosten. Het landelijk bestuur opereert redelijk autonoom en of dat de gewenste samenwerking oplevert is de vraag die verschillende COVS groepen zich afvragen. Het bestuur zal het kritisch blijven volgen en u blijven informeren. Voor de aankomende periode zullen wij als bestuur u zo optimaal mogelijk blijven informeren. Mocht u vragen c.q. opmerkingen hebben, schroom niet om één van de bestuursleden aan te spreken.

Blijf gezond!

Met vriendelijke groet, mede namens Henk, Jeroen, Ab en Hans, Frank SandersVoorzitter