Gezocht Praktijkbegeleiders

Beste SDO leden, Werving en Behoud heeft een vraag voor u in het kader van de aankomende cursus vereniging scheidsrechter (VS) die op 22 januari 2020 start.

Gezocht: Praktijkbegeleiders.

De SDO is op zoek binnen haar vereniging naar Praktijkbegeleiders voor vereniging scheidsrechters veldvoetbal. We zijn op zoek naar Praktijkbegeleiders die bij onze zusterverenigingen ondersteuning kunnen en willen bieden. We vragen jullie dit, omdat we in het kader van werving en behoud zien dat clubs een steun in de rug nodig hebben in de te bieden begeleiding. Zonder praktijkbegeleiders kan een aankomende scheidsrechter niet starten of deelnemen aan de cursus. Indien jullie interesse is gewekt, dan kunnen jullie je aanmelden op: ab@sdodoetinchem.nl

Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter

Tijdens de opleiding oefent de vereniging scheidsrechter in opleiding op het veld met leiding geven aan 22 spelers en het toepassen van de spelregels. Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter. Mede daarom is het aanstellen van een praktijkbegeleider door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan deze opleiding. De praktijkbegeleider heeft een centrale rol gekregen binnen de opleiding om samen met de docent de cursist optimaal te ontwikkelen.

Praktijkbegeleiders

Vanwege deze centrale rol is het aanstellen van praktijkbegeleiders (1 praktijkbegeleider per 3 cursisten) door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de cursus. De opleiding bestaat uit een cursusdeel (4 bijeenkomsten met praktijk) en een ervaringsdeel (het leiden van wedstrijden binnen de vereniging). 

Tijdens het ervaringsdeel gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden

Het doel van het cursusdeel is input te leveren die de cursisten nodig hebben om de wedstrijden die ze gaan leiden zo sportief en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Onderwerpen als spelregels, samenwerken met assistent-scheidsrechters, de 11 competenties (die in alle scheidsrechtersopleidingen terugkomen), intervisie opdrachten die betrekking hebben op volgen en positiekiezen tijdens het spel en spelhervattingen, disciplinaire straffen vormen de leidraad voor de bijeenkomsten. Daarnaast komt het interpreteren van spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechter aan de orde.

Ervaringsdeel

Tijdens het ervaringsdeel (wedstrijden leiden binnen de eigen vereniging) gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden. Op deze wijze ontwikkelt de cursist al doende de competenties. De individuele begeleiding tijdens het ervaringsdeel geschiedt door een begeleider. Ook kunnen medecursisten een rol spelen bij het geven van feedback.