Eensgezindheid

Beste leden en donateurs,

Ons geduld en zelfbeheersing wordt op de proef gesteld, maar laten we allemaal ons gezond verstand gebruiken en de richtlijnen van het RIVM volgen, en daarmee de maatregelen van het kabinet. Het belangrijkste is dat u en uw naasten gezond zijn en gevrijwaard blijven van het COVID 19 virus. Verder is van persoonlijk belang dat u, uw werkomgeving behoud.

Voetbal en onze hobby, het fluiten en leiden van voetbalwedstrijden, is nu van ondergeschikt belang. Ondanks dat iedereen niets liever wil dan gezamenlijk trainen met de groep op donderdagavond en na afloop gezellig een biertje of frisje drinken, en niet te vergeten de kennisdeling op welke wijze dan ook.

Afgelopen donderdag hebben twee leden, Tim Scholten en Jesper Sanders, een online avond georganiseerd. Dit was een groot succes. Deze online clubavond zal nu elke donderdagavond worden voortgezet. Top, jongens. Dit is voor iedereen toegankelijk. Mocht het u niet lukken vraag dan gewoon hulp om u pc zo in te richten dat u kunt aansluiten.

Zoals u wellicht heeft meegekregen zal het Kabinet op 20 mei 2020, met nieuwe maatregelen komen en laten we hopen op de versoepeling van de regels. Het bestuur van de SDO heeft daarom ook bepaald en besloten, dat de algemene ledenvergadering van 22 juni 2020 tot op heden door te laten gaan, mochten de richtlijnen dit toelaten. 

Graag willen wij met jullie delen dat wij in hoofdlijnen akkoord zijn met vv Doetinchem en De Graafschap om volgende jaar op het kunstgras te trainen. In de aankomende weken zal het geen op papier worden gezet. Wij, als bestuur, zijn positief gestemd en hopen op deze manier, voor onze trainingsgroep, op deze wijze, weer een stap voorwaarts te hebben gezet.

Verder heeft de sponsorcommissie, MFH Doetinchem, bereid gevonden om een gesponsord bord voor de club van 50 ter beschikking te stellen. Hierbij gaat de dank uit naar ons lid Gerald Seesing. Wilt u ook lid worden van de club van 50,  kijk dan op onze site: https://www.sdodoetinchem.nl/sdo-club-van-50/ . Met uw lidmaatschap helpt u de club weer een stapje verder.

In de aankomende weken zullen wij als bestuur de maartregelen net als u nauwlettend volgen.

Ik wil afsluiten met de woorden, let goed op elkaar, bel of mail elkaar en toon interesse in elkaar en waar mogelijk help elkaar.

BLIJF GEZOND!

Hartelijke groet, mede namens Henk, Jeroen, Ad, Joost en Hans

Frank Sanders

Voorzitter SDO.