Cursus aanbod bij de SDO te Doetinchem, SO 3 + cursus Vereniging Scheidsrechter (Herinnering)

Beste scheidsrechter coördinatoren!

Bij deze wil ik jullie informeren over het volgende

In de periode januari t/m april hebben we bij de SDO te Doetinchem met succes 2 cursussen Vereniging Scheidsrechter gedraaid. Hier zat ook het nodige jeugdige talent tussen en dat is een mooie ontwikkeling. Tevens dat de onderlinge samenwerking steeds meer gestalte gaat krijgen op allerlei vlakken, lijntjes worden korter en weten elkander makkelijker te vinden!! Mooie ontwikkeling!!

Graag willen we bij de SDO te Doetinchem starten in september 2019 met de SO lll opleiding.

Cursus zal op de woensdagavond zijn

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de SOIII opleiding.

Mocht je deelnemers hebben die  interesse hebben in een vervolgopleiding dan kunnen ze  instromen voor de SOIII opleiding. De vervolgopleiding is de SO3, bedoeld voor kandidaten die voor de KNVB gaan fluiten. Om daarvoor in aanmerking te komen dienen ze aan onderstaande criteria te kunnen voldoen (mede samengesteld met afdeling Scheidsrechterszaken).

  • Minimaal 14 jaar oud;
  • Een afgeronde BOS opleiding (gehaald tussen 2012 en 2014) of diploma Verenigingsscheidsrechter met positief advies van de docent;

–       Gemiddeld 3 keer per maand beschikbaar zijn om wedstrijden te fluiten voor de KNVB;

–       Bereid zijn om in een straal van ongeveer 25 kilometer rondom je woonplaats wedstrijden te fluiten;

–       Heeft een geldige VOG (Verklaring omtrent Gedrag), die wordt door de KNVB aangevraagd zodra de definitieve indeling bekend is;

–       Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.

In navolging van de 2 eerder gegeven cursussen Vereniging Scheidsrechter bij de SDO willen we in oktober starten met de cursus VS. 


Cursus avond is de dinsdagavond bij de SD
O

Verenigingsscheidsrechter

Na deze praktijkgerichte verenigingsopleiding scheidsrechter veldvoetbal kun je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11 tegen 11-wedstrijden bij je club. 

Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter

Tijdens de opleiding oefen je op het veld met leiding geven aan 22 spelers en het toepassen van de spelregels. Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter. Mede daarom is het aanstellen van een praktijkbegeleider door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan deze opleiding. De praktijkbegeleider heeft een centrale rol gekregen binnen de opleiding om samen met de docent de cursist optimaal te ontwikkelen.

Praktijkbegeleiders

Vanwege deze centrale rol is het aanstellen van praktijkbegeleiders (1 praktijkbegeleider per 3 cursisten) door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de cursus. De opleiding bestaat uit een cursusdeel (4 bijeenkomsten met praktijk) en een ervaringsdeel (het leiden van wedstrijden binnen de vereniging).

Tijdens het ervaringsdeel gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden

Het doel van het cursusdeel is input te leveren die de cursisten nodig hebben om de wedstrijden die ze gaan leiden zo sportief en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Onderwerpen als spelregels, samenwerken met assistent-scheidsrechters, de 11 competenties (die in alle scheidsrechtersopleidingen terugkomen), intervisie opdrachten die betrekking hebben op volgen en positiekiezen tijdens het spel en spelhervattingen, disciplinaire straffen vormen de leidraad voor de bijeenkomsten. Daarnaast komt het interpreteren van spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechter aan de orde

Ervaringsdeel

Tijdens het ervaringsdeel (wedstrijden leiden binnen de eigen vereniging) gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden. Op deze wijze ontwikkelt de cursist al doende de competenties. De individuele begeleiding tijdens het ervaringsdeel geschiedt door een begeleider. Ook kunnen medecursisten een rol spelen bij het geven van feedback.

  • Duur van de opleiding: 4 bijeenkomsten van 3 uur
  • Minimale leeftijd: 14 jaar
  • Maximaal 18 deelnemers, minimaal 14 deelnemers
  • Verenigingspakket: € 1.254,=

Voor uitgebreid info verwijs ik U naar de website van de KNVB waar alle info volledig staat weergegeven

Belangstelling voor een cursus, geef U via onderstaande mail!!

Met Sportieve groet, Ab Brussen(Bestuurslid SDO te Doetinchem)

Tel: 06 – 23731152 Mail:  ab@sdodoetinchem.nl