Aanpassingen aan de rapportage veldvoetbal 2016/17

kerstborrel oranje

Het seizoen 2016-2017 is inmiddels begonnen in het betaalde voetbal en de hoogste divisies van het amateurvoetbal. Vanaf september gaat er ook weer gerapporteerd worden. Dat gebeurt dan volgens de nieuwe handleiding voor rapporteurs. Daarin zijn flinke wijzigingen aangebracht ten opzichte van de handleiding die tot en met het afgelopen seizoen als leidraad door de rapporteurs werd gebruikt. Ook voor scheidsrechters is het goed om van deze wijzigingen op de hoogte te zijn.

De meest in het oog springende wijziging is dat de rapporteurs geacht worden de C-score als uitgangspunt te nemen. Dat betekent dat een scheidsrechter die volgens verwachtingen fluit op een bepaalde competentie een C-score krijgt voor dat onderdeel. Een scheidsrechter die goed of uitmuntend handelt in moeilijke omstandigheden kan een B- of A-score krijgen. Dit betekent dat scheidsrechters beloond kunnen worden door de rapporteurs als ze goede dingen laten zien of als de omstandigheden moeilijk zijn geweest. Uiteraard kan er ook lager dan de C-score worden gescoord: dit gebeurt als de scheidsrechter in de ogen van de rapporteur steken laat vallen bij het betreffende competentieonderdeel.

De COVS heeft al eerder gepleit voor een aanpassing van het systeem, zodat scheidsrechters ook beloond kunnen worden en waarbij ook de moeilijkheidsgraad van de wedstrijd wordt meegewogen in het oordeel van de rapporteur. Het is goed dat dit nu is ingevoerd. Ook is de COVS tevreden over de manier waarop dit door de KNVB is aangepakt. Vanaf het begin is de COVS geraadpleegd en zijn onze adviezen meegenomen.

Het is natuurlijk niet zo dat nu alle problemen rondom de rapportage zijn opgelost. Deze stap moet gezien worden als een tussenstap om de huidige manier van rapporteren te verbeteren. Voor de langere termijn wordt er gewerkt aan een compleet nieuwe manier van beoordelen en begeleiden van scheidsrechters. Een absoluut noodzakelijke ontwikkeling, maar wel een ontwikkeling die wat meer tijd kost en daarom is deze tussenstap nu ook nog nodig. Ook over de ontwikkelingen rondom de rapportage op de langere termijn denkt de COVS mee met de KNVB. Zie daarvoor de verslagen van de klankbordgroep rapportage op deze website.

De nieuwe handleiding voor rapporteurs wordt aan dit bericht toegevoegd. De COVS raadt alle scheidsrechters aan om kennis te nemen van deze handleiding. Het is goed om als scheidsrechter te weten hoe rapporteurs geacht worden te rapporteren. Een advies van de COVS blijft uiteraard wel: blijf vooral jezelf als scheidsrechter en ga niet anders fluiten als er een rapporteur komt kijken!

Naast wijzigingen in de handleiding voor rapporteurs is er deze zomer door de KNVB ook gewerkt aan wijzigingen in de procedure van bezwaar en beroep. De nieuwe procedures zijn te vinden in het handboek arbitrage van de KNVB. Via deze link is dat handboek te vinden. In hoofdstuk 4.1 is de bezwaar- en beroepsprocedure te lezen. Overigens is het raadzaam voor elke scheidsrechter om het gehele handboek nog weer eens door te nemen bij de start van het nieuwe seizoen.

Het bestuur van de COVS wenst tenslotte alle (assistent-)scheidsrechters heel veel plezier en succes toe in het nieuwe seizoen. Ook de rapporteurs wensen we veel wijsheid en plezier toe bij het uitoefenen van hun hobby.

BRON: covs.nl