86e algemene ledenvergadering in het teken van continuïteit en toekomstbeleid

Maandag 25 april 2022 stond de 86e algemene ledenvergadering op de agenda. Een drukbezochte vergadering waar deze avond ook weer ruim 35 leden aanwezig waren, waaronder erevoorzitter Gerard van Balveren en afgevaardigde van de KNVB Jan Simmelink. De avond werd begonnen met 1 minuut stilte voor alle naasten die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Hierbij werd respect en medeleven getoond naar alle nabestaanden in een minuut lang muisstil clubgebouw. Gelukkig konden wij dit met zijn allen weer volledig fysiek doen, omdat de laatste jaren alle vergaderingen- en bijeenkomsten voornamelijk online werden gehouden.

Nadat de voorzitter (Frank Sanders) iedereen had bedankt voor hen medeleven werd er over gegaan tot de ingekomen stukken en het vaststellen van de agenda- en notulen van zowel de huidige algemene ledenvergadering- als de buitengewone algemene ledenvergadering die eerder vorig jaar (10 mei 2021 red.) is gehouden. Hierbij werd aan de agenda een punt toegevoegd in de zin van de gloednieuwe kledinglijn die gepresenteerd werd door sponsor Klaver Sport en technische commissie afgevaardigde Jesper Sanders. Hierbij waren verder enkele kritische blikken op de notulen door aanwezig lid Walter Hartjes. Een zeer correcte en duidelijke beargumentatie van Walter omtrent de beschrijving omtrent de uitreikingen voor ‘leden van waarderingen’ binnen de vereniging. Een kritische kijk op het bestuursbeleid helpt altijd mee aan een verbeterd proces wat uiteindelijk de club helpt in waakzaamheid op het club beleid. Het bestuur had hier direct duidelijkheid op verschaft.

Toen er verder geen op- of aanmerkingen meer waren op de agenda en notulen ging het bestuur verder richting het jaarverslag van secretaris van dienst Hans van de Sterren. Maar liefst 26 pagina’s met iedere commissie aan bod werd het jaarverslag gecompleteerd. Geweldig om te zien hoeveel leden er betrokken zijn bij de vereniging en dat er alsnog nieuwe leden zich aanmelden om hun steentje bij te willen dragen aan een van de velen commissie binnen de SDO. In het verslag was te lezen dat de SDO, ondanks de coronaperiode ontzettend leeft en blijft bruisen in elke leeftijdscategorie en activiteit die wordt gehouden door- en voor alle leden.

Naarmate de vergadering volgde nam penningmeester (Jeroen Sanders) het woord om met alle aanwezige leden het financiële jaarverslag van de vereniging door te nemen. Zoals ieder jaar sinds Jeroen Sanders de functie van penningsmeester op zich neemt zagen de berekening en de daarbij behorende toelichting er picobello uit en schetste hij een perfect beeld omtrent de financiële situatie van scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken. Wel kwam hier een nadrukkelijke opmerking bij dat veel van onze sponsorcontracten afgelopen- en aankomend jaar aflopen. Hierdoor is er een flinke verlaging van budget te zien op het jaarverslag. De nadrukkelijke mededeling richting alle aanwezige leden is dan ook om in directe omgeving te kijken of er sponsoren te vinden zijn die een steentje willen bijdragen aan onze prachtige vereniging. Dit kan al vanaf €100 euro per jaar. Daarnaast kunnen deze sponsorbedragen dan ook weer gebruikt worden voor activiteiten binnen de vereniging en zou ieder lid hier dus gebruik van maken. Voor een levende vereniging als scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken zou dit een perfecte voorbode en mededeling kunnen zijn richting een breed en mooi sponsorbestand wanneer ieder lid een sponsor zou aandragen. Word ook Sponsor – SDO Doetinchem.

Na de toelichting heeft ter controle de kascommissie ook zijn werk gedaan om eens flink de boeken in te duiken en een kritische blik te werpen op de saldo’s en het algehele financiële plaatje van de SDO. Hans Migchelbrink en Koen Molenaar hebben samen geconstateerd dat alles perfect was uitgewerkt en er geen opvallende cijfers en beargumentaties vermeld stonden. Hierdoor klonk er een positief applaus voor het velen werk wat Jeroen Sanders hierin heeft gestoken. Het vernoemen waard is het wel dat Jan Simmelink vanaf heden zijn intrede neemt in de kascommissie en Hans Migchelbrink aftredend is en niet herkiesbaar. Hans bedankt voor jouw bewezen diensten. Hierbij werden ook direct de bestuursverkiezing(en) gehouden en de daarbij behorende commissies. Hierin was goed te zien hoeveel leden zich verbonden hebben aan de vereniging en hoe de continuïteit behouden blijft. Een opvallende situatie hierbij is dat Hans van de Sterren ervoor heeft gekozen om de functie als secretaris over te dragen naar een nieuw lid. Hans blijft wel actief als algemeen bestuurslid. Deze vrijgekomen plek wordt vanaf heden ingevuld door Jeroen van Alst en hij zou hierbij nog ondersteund worden door Hans van de Sterren en Henk Peters. Jeroen, veel succes- en plezier binnen onze prachtige vereniging
Het agendapunt wat toegevoegd is op de agenda was het nieuwe kledingpakket wat geïntroduceerd werd binnen de vereniging. De technische commissie heeft in samenwerking met Roderick Klaver van Klaver Sport en geweldige kledingset ontworpen en samengesteld die voor een gereduceerd tarief van €125 euro, exclusief bedrukking van de initialen te koop is. We hebben dit bedrag zo laag kunnen houden door een korting van 10% die is aangeboden door Klaver Sport. Klaver Sport is sinds afgelopen maand sponsor geworden van onze vereniging en wil graag zijn steentje bijdragen op gebied van professionalisering binnen de kledinglijn van de SDO. Ieder lid heeft de mogelijkheid om een set aan te schaffen doormiddel van een kort e-mailbericht te sturen naar: tc@sdodoetinchem.nl . Op de site staat ook een uitgebreide uitleg omtrent bestelling en levering van alle producten. Lancering SDO-kledinglijn – SDO Doetinchem.

Tot slot van de vergadering werd nog een van de belangrijkste agendapunten behandeld. De jubilarissen, lid van waardering en in het bijzonder de uitreiking voor Walter Hartjes in de vorm van ‘scheidsrechter van verdienste’ bij de KNVB waren hierbij van belang. Laten we beginnen bij de jubilarissen. Het afgelopen jaar is dit op een volledig corona gerelateerde manier gegaan en zijn alle jubilarissen verrast aan huis. Hierbij was het voltallige bestuur aanwezig en waren alle bezoekende leden enorm verrast met de uitgereikte oorkondes en bijbehorende bos met bloemen. Een van de mooiste uitreikingen hiervan was toch wel in Dinxperlo. Nog steeds als actief lid fluitend over de Nederlandse velden en al 40 jaar lid van onze vereniging is echt het benoemen waard. Wijnand Rutgers heeft namelijk zijn oorkonde met bijbehorende bloemen voor Carla persoonlijk mogen ontvangen aan de deur. Super Wijnand en we hopen je nog vaak te begroeten in ons clubgebouw tijdens de clubavond(en).

Ook werd tijdens de vergadering Harrie Mellendijk benoemd tot lid van waardering. Een waarderingsprijs die voor de 2e keer wordt uitgereikt aan een lid die zich in het afgelopen jaar met ziel- en zaligheid heeft ingezet binnen de vereniging. Harrie is inmiddels al 26 jaar lid en verzorgd al minimaal 20 jaar de trainingen op de donderdagavond. Al een aantal jaren doet hij dit samen met Richard Polman en is hij door weer- en wind te vinden op ons trainingsveld bij de ARGO Atletiekvereniging. Harrie is door het bestuur voorgedragen en dit werd door alle aanwezigen alleen maar bevestigd met een luid en duidelijk applaus voor Harrie. Harrie gefeliciteerd met deze prachtige benoeming en wij hopen nog lang van jouw diensten gebruik te maken.


Last but not least werd uit de handen- en met mooie woorden van Jan Simmelink de lid van waardering bekend gemaakt. In de naam van Walter Hartjes werd direct voor iedereen duidelijk waarom Walter deze erkenning kreeg. Walter is al zoveel jaar actief in verschillende functies dat Jan Simmelink bijna 10 minuten aan het praten was over alle functies die hij bekleed heeft en tot op heden nog steeds doet. Van actief scheidsrechter tot het toentertijd nog hoogste niveau (hoofdklasse) naar praktijkbegeleider en sinds 2017 panellid van de KNVB bij verschillende onderzoeken weet Walter overal zijn bijdrage te leveren. Hierdoor heeft het bestuur van de SDO de aanvraag binnen de KNVB ingediend om Walter tot lid van verdienste te benoemen. Dit werd door de KNVB direct ondersteund, waardoor Walter de hoogste erkenning binnen de KNVB heeft weten te ontvangen. Ik kan wel zeggen vanuit de gehele vereniging, Walter van harte gefeliciteerd met deze prachtige onderscheiding en wij hopen jouw nog vaak, met een kritische blik en een lekker biertje te mogen ontvangen in het clubgebouw of op het trainingsveld.

Om de vergadering af te sluiten werd volgens formaliteit de rondvraag gehouden en de mooiste woorden hierbij kwamen van erevoorzitter Gerard van Balveren. Gerard is iedere algemene ledenvergadering altijd trouw aanwezig en zag dat er deze vergadering vooral met plezier en gelach een enorm plezierige algemene ledenvergadering werd gehouden. ‘Helaas hebben wij dit een aantal jaren niet meer gehad, maar de plezierige wijze van communiceren en samenwerking wordt in deze vergadering alleen maar bevestigd’, aldus de heer van Balveren. Prachtige verwoording waar wij als vereniging graag aan vast houden en met het nieuwe beleidsplan wat een aantal maanden geleden is geïntroduceerd willen doorzetten richting de toekomst!

Alle aanwezigen bedankt voor jullie komst.

Continuïteit en toekomstbeleid zijn de steekwoorden die leiden naar een stabiele, sfeervolle en prachtige vereniging!De SDO zijn wij samen!

Geschreven door: Jesper Sanders (mediacommissie)

fotoreportage door onze huis fotograaf Jan Kupper