Werving & Behoud

Bestuurslid Ab Brussen bij zijn club DZC'68

Bestuurslid Ab Brussen bij zijn club DZC’68

1e fluitsignaal
In het bestuur overleg van december 2016 werd het speerpunt afgesproken om de banden met de clubs in de regio weer meer gestalte te gaan geven en op zoek te gaan naar samenwerking. Hiervoor moeten we vanuit de SDO de clubs benaderen en zien dat we middels een presentatie met elkaar in gesprek komen. Opzet is om inzicht te krijgen waar we de clubs mee bezig zijn, hoe staat de organisatie, waar liggen knelpunten en met elkaar gaan bespreken hoe we elkander kunnen helpen. Tenslotte hebben we als SDO het nodige te bieden op het gebied van deskundigheid en trainingsfaciliteiten en willen graag het “cement tussen de stenen” zijn en worden, om zodoende de regioclubs dichter bij elkander te brengen.

Pilot bij DZC ’68
21 februari 2017 hebben we de aftrap gemaakt om een presentatie te geven bij DZC ’68. Inzet is om ons meer te manifesteren in de regio en meer te gaan samenwerken met de omliggende clubs en de SDO. Op deze avond hebben Bennie Roenhorst en Collin Masselink de avond gepresteerd. De heren hebben dit m.b.v. een PowerPoint gedaan (prima vertegenwoordiging van deze heren namens onze SDO)  en we hebben de verbeterpunten meegenomen naar de presentatie van de volgende clubs.

Buiten dat we ons deze avond op een positieve manier ons hebben laten zien, heeft het ons direct ook al leden opgeleverd!

Matthijs Hoopman presenteert – Bijeenkomst v.v. VIOD & v.v. Doetinchem

Vervolg van de pilot
In navolging van DZC’68 zijn we ondertussen al bij GSV’38, Gendringen, DVC’26, Loil, Sprinkhanen, Viod, Doetinchem, SVGG, GWVV, Den dam, NVC, Dinxperlo en DZSV te gast geweest om ons ook aldaar te presenteren. Juni a.s. hebben we een optie staan met Zelos en Zelhem. Inhoudelijk hebben we onze avond aangescherpt en staat er nu een presentatie die representatief is, waar we ons via een PowerPoint laten zien wie we zijn en wat we doen en wat we bieden als SDO.

Tevens inventariseren we de contactpersonen van de clubs en bekijken we hoe de scheidsrechter organisatie van de clubs ervoor staat en waar mogelijk expertise uitwisseling gewenst is. Een spelregel test aan de hand van video beelden zit in het programma en afsluitend kunnen we onze SDO balpennen uitdelen als een mooi stuk reclame van de SDO!! Kortom een leuke avond!!

De avond in Megchelen werd ook goed bezocht

Er zijn ondertussen al meerdere contacten die lopen, soms wordt er wat wantrouwend gereageerd, zit er nog “oud zeer”, of is men bang dat we scheidsrechters weg komen halen. Maar langzamerhand maken we steeds meer stapjes in ons netwerk richting de regio clubs.

Wordt er positief over onze insteek gepraat en levert het vooral good will op, maar we willen meer dan dat alleen.  Concreet contact is er met SDOUC, RKPSC, Reunie , Westervoort, OBW, Etten, SDZZ, Babberich, Wolversveen, PAX en Halle etc. Het begint met kennismaken, oriënterende gesprekken en komen tot een presentatie avond.

Voorbeelden van de gemaakte stappen

  • Er is ondertussen een netwerk ontstaan van mensen die verantwoordelijkheid dragen op een positie binnen de club, dit betekent korte lijntjes en snel contact voor samenwerking.
  • Is er in samenwerking met de SDO en de clubs DVC ’26, Viod, Doetinchem, GSV ’38, DZC ’68 en Gendringen de cursus Vereniging Scheidsrechter gerealiseerd.
  • Wordt gezorgd voor expertise overdracht middels het brengen van structuur neerzetten bij de club (organogram), ontwikkeling en scholing.
  • Gaan de clubs in de regio Doetinchem clubscheidsrechters uitwisselen bij elkaar. In kader van ervaring opdoen bij andere buurtclubs, maar ook elkaar uit de brand helpen.
  • Inventariseren van knelpunten en indien mogelijk kijken naar mogelijkheden en anders deze meenemen voor jaarlijks contact avond
  • Zijn er nieuwe leden bijgekomen, die dus gebruik maken van de faciliteiten van de SDO.

Doelstelling komende tijd

 • Met afgevaardigden van de bezochte clubs, waar de SDO een presentatie heeft gegeven, jaarlijks een brainstormavond met elkaar te hebben bij het clubgebouw van de SDO en komen tot plan van aanpak om met elkaar samen te werken en verhelpen van knelpunten.
 • Verder investeren in buurtclubs en uitbreiden van contacten d.m.v. presentatie avonden.

Geschreven door bestuurslid Ab Brussen