Verslag coördinatoren overleg SDO 22 oktober

Beste Leden,

In navolging van de vele presentaties die we als SDO bij een aantal clubs in de regio hebben gegeven, is er maandag, 22 oktober, een scheidsrechter coördinator avond geweest. De avond stond onder leiding van Joost Soeter en Ab Brussen namens de SDO. Middels een brainstorm sessie zijn er vele zaken over tafel gekomen die leiden tot inkeer, herkenning en actie punten. Na ruim 2 uur was de algehele conclusie dat de avond een zinvolle invulling heeft gehad en dat we met de samenwerking de diepte in willen en kunnen met elkaar. Nieuwsgierig naar het resultaat…….dit kunt U binnenkort verwachten op deze site!!!

Rest mij vanaf deze kant de aanwezigen te danken voor hun input en positieve bijdrage! Hieronder nog een samenvatting/werk punten vanuit de commissie werving en behoud.

22 oktober 2018 – 19.30 uur – Clubgebouw SDO Doetinchem

De avond werd om 19.30 uur geopend door SDO-bestuurslid Ab Brussen. Na een korte toelichting van het programma en een kleine introductie van de scheidsrechtersvereniging begon
het echte programma en werden de aanwezigen opgesplitst in drie groepen om aan deslag te gaan met de volgende vragen:

1. Hoe om te gaan met de opleiding verenigingsscheidsrechter/SOIII? Samenwerken
met andere verenigingen?

2. Hoe gaan verenigingen om met het opleiden en begeleiden van spelbegeleiders/
scheidsrechters bij pupillenwedstrijden? (6×6,7×7,8×8…)

3. Hoe kunnen we de A-categorie wedstrijden opvangen als deze door een verenigingsscheidsrechter
moeten worden gefloten?

Hieronder vinden jullie de plenaire terugkoppeling en de actiepunten die gevormd zijn over
bovenstaande problemen/vraagstukken.

1. Hoe om te gaan met de opleiding verenigingsscheidsrechter/SOIII? Samenwerken
met andere verenigingen?
• Samenwerking in het organiseren van SOIII-opleidingen (vereniging/KNVB) moeten gezocht worden. De huidige cursussen zijn prijzig en het minimale deelnemersaantal zit op veertien. Door als SDO het voortouw te nemen in het organiseren van deze
opleidingen is het laagdrempeliger. (221018/001)

• Praktijkbegeleiders worden geleverd vanuit de vereniging en mogelijk in samenwerking met de SDO. Er zal in het voorjaar een cursus verenigingsscheidsrechter worden georganiseerd, het najaar van 2019 zal er worden gestreefd naar een SOIII-cursus. (221018/002)

• De wens vanuit verenigingen is om een laagdrempelige opleiding/opfriscursus in cluster aan te bieden. Door dit bij de clubs plaats te laten vinden en door geringe tijdsbesteding (maximaal 2 avonden) kan hier veel winst worden behaald. (221018/003)

2. Hoe gaan verenigingen om met het opleiden en begeleiden van spelbegeleiders/scheidsrechters bij pupillenwedstrijden? (6×6,7×7,8×8…)

• Bij alle aanwezige verenigingen missen er handvatten om aan de slag te gaan met het opleiden van pupillenscheidsrechters. Door de vernieuwde spelregels en Scheidsrechters Vereniging Doetinchem en Omstreken. Aanpassingen ligt er gewoon kant-en-klare opleiding op de plank. Voor de verschillen bij de clubs is een aandachtspunt (andere interpretatie van de regels). De scheidsrechtersvereniging gaat nadenken over een eenduidige instructie richting de aangesloten verenigingen. (221018/004)

• Vanuit de praktijk blijkt dat het fijn is om een scheidsrechter als aanspreekpunt binnen de vereniging te hebben om de jongere fluitisten te ondersteunen. Een duidelijk contactpersoon binnen de vereniging is wenselijk. Dit moet ook iemand zijn die te benaderen is voor de spelbegeleiders. (221018/005)

3. Hoe kunnen we de A-categorie wedstrijden opvangen als deze door een verenigingsscheidsrechter moeten worden gefloten?
• Het is lastig om dit probleem op te kunnen vangen. Door de late communicatie vanuit de KNVB op sommige momenten is er simpelweg weinig tot niets meer te regelen. De grotere clubs delen dit probleem. Er wordt verder gesproken om een vervolg op deze avond plaats te laten vinden aan het eind van het seizoen en in de tussentijd in clusters verder aan de slag te gaan. De SDO, onder
leiding van Ab Brussen, zal hier de leiding in nemen. (221018/006)

Overzicht toekomstige bijeenkomsten
– Clusterbijeenkomst januari 2019
– Algemene bijeenkomst juni 2019
Actiepuntenlijst d.d. 22 oktober 2018
Actiepunt Onderwerp Eigenaarschap

221018/001 Cluster SOIII-opleidingen SDO
221018/002 Arrangeren praktijkbegeleiders cursus Vereniging/SDO
221018/003 Laagdrempelige opleiding/opfriscursus SDO
221018/004 Instructie clubs pupillenvoetbal SDO
221018/005 Contactpersoon spelbegeleiders Verenigingen
221018/006 Indelen clustering verenigingen SDO

Hieronder wat foto’s van de avond: