Uitnodiging ALV voor de Leden

Beste leden,

Hierbij nodig ik u, mede namens de overige bestuursleden, uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op:

DatumMaandag 22 juni 2020
PlaatsClubhuis (duivenvereniging Eureka) aan de
 Bezelhorstweg 83, 7009 KK te Doetinchem
Aanvang19.30 uur
Zaal open19.00 uur

Gezien de versoepelde Coronamaatregelen heeft het bestuur besloten om de ALV door te laten gaan.

We kunnen buiten het bestuur (vijf leden), nog eens 25 leden ontvangen in ons clubgebouw om zo de anderhalve meter te kunnen handhaven.

De opgavetermijn, op voorhand, om fysiek aanwezig te zijn is gesloten. Opgeven om via een live-stream deel te nemen aan de ALV, is nog mogelijk t/m 19 juni 2020. Dit kan via : secretaris@sdodoetinchem.nl Wij vinden het van belang dat iedereen de vergadering, op welke wijze dan ook, mee moet kunnen maken. Tijdens de vergadering zal na elk agendapunt aan de leden die de vergadering volgen via de live-stream de gelegenheid worden gegeven vragen te stellen. Dit vergt voor iedereen een bepaalde discipline.

Mocht het noodzakelijk zijn om over een bepaald onderwerp hoofdelijk te stemmen, dan worden de leden die via de live-stream de vergadering volgen in de gelegenheid gesteld hun stem via e-mail kenbaar te maken. Dit is dan mogelijk via het e-mailadres:

secretaris@sdodoetinchem.nl

De vergadering zal dan vijf minuten worden onderbroken.

Voor wat betreft het agendapunt, jubilarissen, zullen wij laten vervallen. Dit zal op en later tijdstip worden gepland om dit moment op een gepaste wijze te vieren.

Mocht u zich niet hebben opgeven en komt u toch op de avond naar het clubgebouw, dan kunnen wij helaas niet toe laten i.v.m de Coronamaatregelen!

Indien u de vergadering niet kunnen bijwonen geef dit dan door aan de secretaris via mail (secretaris@sdodoetinchem.nl), brief (Willem Barentsz. Straat 16, 6991 BC Rheden) of telefonisch op telefoonnummer 06-48930242

De notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die op dinsdag 15 april 2019 gehouden is, de voorlopige agenda en het jaarverslag van 2019, zijn te vinden op onze website www.sdodoetinchem.nl en zullen ter inzage liggen vanaf 19.00 uur in het clubgebouw, en treft u ook aan als bijlagen.

Namens het bestuur,
Henk Peters, Secretaris SDO