Uitnodiging 87ste ALV SDO

Beste Leden,

Hierbij nodig ik u, mede namens de overige bestuursleden, uit voor de
Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, die gehouden zal worden op:

Datum:          Maandag 24 april 2023
Plaats:         Doetinchem, Bezelhorstweg 83 (clubgebouw)
Aanvang:      19.30 uur
Clubgebouw open:  19.00 uur

De concept agenda, het jaarverslag en de concept notulen van de 86ste
Algemene Ledenvergadering SDO treft u bijgesloten aan als bijlagen.

Mocht u de vergadering niet kunnen bijwonen geef dit dan door aan de
secretaris via mail ( secretaris@sdodoetinchem.nl ), brief (De Beuk 33
6941 ZA Didam) of telefonisch op telefoonnummer 06-21538722.

De notulen van de vorige Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, de
voorlopige agenda en het jaarverslag, zijn per 03-04-2023 ook te vinden
op onze website www.sdodoetinchem.nl.

Het financieel jaarverslag van de penningmeester ligt vanaf een uur
voorafgaand aan de vergadering ter inzage klaar in het clubgebouw.

Tevens maak ik u erop attent dat – Frank Sanders, onze voorzitter
aftredend en herkiesbaar is. Daarnaast is algemeen bestuurslid – Henk
Peters – aftredend en herkiesbaar.

Jeroen van Alst, onze secretaris is aftredend en niet herkiesbaar. Het
bestuur draagt Jesper Sanders voor als nieuwe secretaris.

Indien u zich kandidaat wilt stellen voor één van deze functies, dan
verwijs ik u naar de bijlage, waarin de voorwaarden genoemd worden om
als kandidaat aangemerkt te kunnen worden.

Namens het bestuur