UPDATE: Uitnodiging 80ste Algemene Ledenvergadering en documenten

Aan: De erevoorzitter, erelid, leden van verdiensten en overige leden van de Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en Omstreken.

Hierbij nodig ik U, mede namens de overige bestuursleden uit voor de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, welke gehouden zal worden op:

Datum Dinsdag 19 april 2016
Plaats Clubhuis (duivenvereniging Eureka) aan de
Bezelhorstweg 83, 7009 KK te Doetinchem
Aanvang 19.30 uur
Zaal open 18.55 uur

Mocht u de vergadering niet kunnen bijwonen geeft dit dan door aan de secretaris via e-mail (doetinchem@covs.nl), brief (Commandeur 9, 7041 LA ‘s-Heerenberg) of telefonisch op telefoonnummer 06-34048565.

Zonder afmelding rekenen wij op uw komst.

De notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering die op maandag 13 april 2015 gehouden is, de voorlopige agenda en het jaarverslag over het jaar 2015 staan vanaf uiterlijk zondag 27 maart 2016 op onze website (www.sdodoetinchem.nl).

Joost Soeter
Secretaris ad interim

Documenten