Themabijeenkomst,,,Laatste kans(en)

Beste official,

Inmiddels staat de competitie start voor de deur.  Net als in de voorgaande seizoenen organiseerd de KNVB voor de officials themabijeenkomsten. De opzet van de themabijeenkomsten verandert komend seizoen. Waar het voorheen zo was dat officials twee bijeenkomsten moesten bijwonen om punten te verzamelen die meetelden voor de ranglijst, hoef je daarvoor nu alleen de bijeenkomst bij het begin van het seizoen bij te wonen. Dit is de enige bijeenkomst waarop je punten kunt verdienen. Gedurende het seizoen organiseerd de KNVB diverse themabijeenkomsten over uiteenlopende onderwerpen. Deze zijn bedoeld voor scheidsrechters die zich willen ontwikkelen. Hier zijn geen punten mee te behalen.

Graag nodigen wij jou uit om aan te sluiten bij de door jou gewenste locatie.

Programma

Bij de start van een nieuw seizoen krijgen alle officials instructies over de technische richtlijnen arbitrage. Deze richtlijnen zijn het handvat voor iedere scheidsrechter in Nederland en zijn een doorvertaling van de technische richtlijnen vanuit het betaald voetbal. Zodoende proberen we vanuit één visie op arbitrage duidelijkheid te scheppen aan officials, voetballers, trainers en publiek over de interpretatie en toepassing van de spelregels. Daarnaast zal er een spelregeltoets worden afgenomen.

 

Punten te verdienen

(assistent-)scheidsrechters veldvoetbal

De (assistent-)scheidsrechters worden beloond wanneer ze deelnemen aan de themabijeenkomsten. Iedere (assistent-)scheidsrechter kan per seizoen 100 punten scoren. De punten kunnen verdiend worden op de volgende wijze:

Puntentelling themabijeenkomst:

100 punten:

40 voor deelname,

3 punten per goede spelregelvraag = bij 20 goede antwoorden 60 punten.

Spelregeltoets

Het totaal aantal gescoorde punten telt mee als een extra “rapport”. Neem je niet deel aan de themabijeenkomst, dan betekent dit dat er een registratie plaatsvindt van nul punten.

Officials OPS/CPS

Voor scheidsrechters in het OPS / CPS is deze uitnodiging niet van toepassing. De Technische Richtlijnen en spelregeltoets maken onderdeel uit van het programma op 25 augustus 2018.

Rapporteurs, coaches en praktijkbegeleiders veldvoetbal

Rapporteurs, coaches en praktijkbegeleiders krijgen voor deze bijeenkomst geen punten. Deze bijeenkomst is een must om op de hoogte te blijven van de actuele zaken en de interpretatie en toepassing van de spelregels.

Rapportage / begeleiding veldvoetbal (Geldt alleen voor officials uit district Noord)

Scheidsrechters uit de groepen ZASG, ZASH, ZASI, ZOSG, ZOSH, ZOSI, ZAJD, ZAJE, ZAJF en ZAJG worden niet gerapporteerd. Voorafgaande aan het seizoen kunnen zij bij hun SB aangeven of ze begeleiding wensen. Hierbij geldt dat zij hierin zelf het initiatief moeten nemen.

Voorwaarde voor rapportage en begeleiding (en dus voor handhaving) is het bezoeken van een themabijeenkomst bij de start van het seizoen. Geen themabijeenkomst bezoeken zonder afstemming, betekent dat er geen rapportage of begeleiding en dus geen handhaving zal plaatsvinden.

Rapportage / begeleiding veldvoetbal (Geldt alleen voor officials uit district Oost)

Scheidsrechters uit de groepen ZASG, ZASI, ZOSG, ZOSH, ZOSI, ZAJD, ZAJE, ZAJF en ZAJG worden niet gerapporteerd. Voorafgaande aan het seizoen kunnen zij bij hun SB aangeven of ze begeleiding wensen. Hierbij geldt dat zij hierin zelf het initiatief moeten nemen.

Voorwaarde voor rapportage en begeleiding (en dus voor handhaving) is het bezoeken van een themabijeenkomst bij de start van het seizoen. Geen themabijeenkomst bezoeken zonder afstemming, betekent dat er geen rapportage of begeleiding en dus geen handhaving zal plaatsvinden.

Aanmelden themabijeenkomst:

https://knvb-digitaal.sportlink.com/

 

DOORGANG, AFMELDEN OF WIJZIGEN BIJEENKOMST:

 

De bijeenkomst zal plaatsvinden bij minimaal 20 deelnemers. Zijn er minder dan 20 deelnemers, zal deze bijeenkomst worden geannuleerd. De deelnemers krijgen hier uiterlijk 1,5 week van tevoren bericht van en eventuele andere opties (locaties) om deel te nemen. Per bijeenkomst kunnen maximaal 40 officials deelnemen. Het is niet toegestaan om je voor meerdere bijeenkomsten in te schrijven.

Denk daarom goed na over wanneer en waar je jezelf aanmeldt, dit om een wachtlijst te voorkomen voor collega’s die ook op die locatie willen inschrijven.

Mocht je vanwege een goede reden niet kunnen, meld dit dan via Arbitrage-Opleidingen@knvb.nl. Dan wordt je van de deelnemerslijst gehaald zodat de eerstvolgende alsnog deel kan nemen. De kans is zeer groot dat bij late afmeldingen andere locaties ook vol zitten. We kunnen je dan locaties in een ander district aanbieden.

LET OP: je dient jezelf wel opnieuw digitaal aan te melden bij een andere locatie!!

 

Namens de KNVB zal er één consumptie worden aangeboden, de overige consumpties zijn voor eigen rekening.

Ik wil jullie graag heel veel succes toewensen bij de themabijeenkomsten.