Rabobank Clubkas Campagne 2019

Beste Leden,

Tijdens de stemperiode van de Rabobank clubkas Campagne hebben de leden
van de van de Rabobank hun stemmen uitgebracht.

In totaal zijn 53.060 stemmen uitgebracht door 10.612 leden. In 2019 is
een bedrag van 150,- euro door Rabobank Graafschap beschikbaar gesteld
voor de Campagne.

Op basis van de uitgebrachte stemmen, betekent dit dat 1 stem een waarde
van 2,83 Euro vertegenwoordigd.

De leden van de Rabobank hebben 20 stemmen uitgebracht op onze
scheidsrechters vereniging. Dit betekent dat we binnenkort 56,60 euro op
onze SDO rekening bijgestort zullen krijgen.

Een mooi resultaat. Het is zelfs bijna een verdubbeling t.o.v. vorig jaar!

Namens het bestuur van de SDO bedanken wij de mensen die op onze
vereniging hebben gestemd.

Met vriendelijk groet,

De Penningmeester.