Nieuwjaarsbericht 2021 SDO

Beste Sportvrienden en sponsoren,

We leven momenteel in bijzondere bizarre tijden en hier is geen woord aan gelogen. Vele van ons zijn gespaard gebleven van het virus en andere zijn er ziek van geworden.

Wij wensen iedereen die ziek zijn heel veel beterschap en een voorspoedig herstel. Het vaccin wordt vanaf januari 2021 uitgezet maar dat wil niet zeggen dat het virus u en mij niet meer kunnen besmetten.Tot die tijd blijft waakzaamheid geboden. Pas goed op u zelf en uw dierbaren.

Voor de SDO was het jaar 2020 een jaar van vallen en weer doorgaan. Maar we hebben ook met z’n allen laten zien dat we in staat zijn om snel de zaak weer op poten te zetten. En zodra het weer mag zullen we gezamenlijk weer kijken wat de mogelijkheden zijn.Het bestuur en de commissies zijn klaar om het jaar 2021 met een positief gevoel te beginnen. Maar we realiseren ons ook dat we pas opstarten, zodra het veilig is en de gezondheid van onze leden en hun dierbaren geen gevaar lopen.

Mooi om te zien dat de leden onderling veel contact hebben en dat sociaal media hierin een grote rol speelt. En uiteraard kan het ook een gevaar zijn omdat je elkaar soms verkeerd kunt begrijpen of teksten anders kunt interpreten. Je kunt dan beter even bellen. Maar zoals een lid het mooi formuleerde “maar dat onze vereniging digitaal actief is. Is fijn en ik voel me als lid gezien dat voelt goed in deze bizarre tijden”, dit doet ons als bestuur goed.Het jaar 2021,wordt hopelijk een jaar van herstel in Nederland.

Zodra we weer mogen zullen wij ervoor zorgen dat we er staan.

Het bestuur (Henk, Jeroen, Ab en Hans) wensen u een voorspoedig en een gezond 2021 en blijf gezond!

Met HARTELIJKE en sportieve groet,

Frank Sanders Voorzitter.