Nieuwe cursus aanbod in het najaar van 2019 bij de SDO: Cursus Vereniging Scheidsrechter en opleiding SOIII

Nieuwe cursus aanbod in het najaar van 2019 bij de SDO: Cursus Vereniging scheidsrechter en opleiding SOIII

SOIII Graag willen we bij de SDO te Doetinchem starten, in september 2019,  met de SO lll opleiding. De cursus zal op de woensdagavonden gehouden worden.

Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan de SOIII opleiding. 
Indien jullie deelnemers hebben die  interesse hebben in een vervolgopleiding, dan kunnen ze  instromen voor de SOIII opleiding. De vervolgopleiding SOIII, is bedoeld voor kandidaten die voor de KNVB willen gaan fluiten. Om daarvoor in aanmerking te komen, dient men zich aan onderstaande criteria te kunnen voldoen (mede samengesteld met afdeling Scheidsrechterszaken):   

  • Minimaal 14 jaar oud;
  • Een afgeronde BOS opleiding (gehaald tussen 2012 en 2014) of diploma Verenigingsscheidsrechter met positief advies van de docent;
  • Gemiddeld 3 keer per maand beschikbaar zijn om wedstrijden te fluiten voor de KNVB;
  • Bereid zijn om in een straal van ongeveer 25 kilometer rondom je woonplaats wedstrijden te fluiten;
  • Heeft een geldige VOG (Verklaring omtrent Gedrag), die wordt door de KNVB aangevraagd zodra de definitieve indeling bekend is;
  • Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift.     

Verenigings scheidsrechter In navolging van de 2 eerder gegeven cursussen Vereniging Scheidsrechter bij de SDO willen we in oktober wederom starten met de cursus VS. De cursus zal op de dinsdagavonden gehouden worden.

Na deze praktijkgerichte verenigingsopleiding scheidsrechter veldvoetbal kun je met voldoende ‘bagage’ aan de slag kunt bij 11 tegen 11-wedstrijden bij je club. Tijdens de opleiding oefen je op het veld met leiding geven aan 22 spelers en het toepassen van de spelregels. Begeleiding is cruciaal voor een beginnende scheidsrechter. Mede daarom is het aanstellen van een praktijkbegeleider door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan deze opleiding. De praktijkbegeleider heeft een centrale rol gekregen binnen de opleiding om samen met de docent de cursist optimaal te ontwikkelen.

Praktijkbegeleiders

Vanwege deze centrale rol is het aanstellen van praktijkbegeleiders (1 praktijkbegeleider per 3 cursisten) door de vereniging een belangrijke voorwaarde om deel te nemen aan de cursus. De opleiding bestaat uit een cursusdeel (4 bijeenkomsten met praktijk) en een ervaringsdeel (het leiden van wedstrijden binnen de vereniging). Tijdens het ervaringsdeel gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden. Het doel van het cursusdeel is input te leveren die de cursisten nodig hebben om de wedstrijden die ze gaan leiden zo sportief en zo eerlijk mogelijk te laten verlopen. Onderwerpen als spelregels, samenwerken met assistent-scheidsrechters, de 11 competenties (die in alle scheidsrechtersopleidingen terugkomen), intervisie opdrachten die betrekking hebben op volgen en positiekiezen tijdens het spel en spelhervattingen, disciplinaire straffen vormen de leidraad voor de bijeenkomsten. Daarnaast komt het interpreteren van spelregels en richtlijnen voor de scheidsrechter aan de orde

Ervaringsdeel

Tijdens het ervaringsdeel (wedstrijden leiden binnen de eigen vereniging) gaat de cursist in de werkelijke context zijn wedstrijden leiden. Op deze wijze ontwikkelt de cursist al doende de competenties. De individuele begeleiding tijdens het ervaringsdeel geschiedt door een begeleider. Ook kunnen medecursisten een rol spelen bij het geven van feedback.

  • Duur van de opleiding: 4 bijeenkomsten van 3 uur
  • Minimale leeftijd: 14 jaar
  • Maximaal 18 deelnemers, minimaal 14 deelnemers
  • Verenigingspakket: € 1.254,=

Voor uitgebreid info verwijs ik U naar de website van de KNVB waar alle info volledig staat weergegeven. Heeft u belangstelling voor een van onze cursussen, geef je dan op via onderstaande mail.

Met sportieve groet Ab Brussen

Bestuurslid SDO te Doetinchem.

Tel          : 06-23731152

Mail       : ab@sdodoetinchem.nl