Laatste training van 2022, de nieuwjaarreceptie en de Derk Besselink Bokaal

Beste leden van de SDO,

Zoals jullie inmiddels meegekregen hebben, is onze Harrie geopereerd aan
zijn knie en verblijft momenteel thuis om te werken aan zijn herstel. De
afgelopen 2 trainingen en de komende trainingen van 08, 15 en 22
december 2022 zullen worden waargenomen door Dick, Walter en Ab en
indien nodig zullen zij de trainingen in onderling overleg voor 2023 ook
voor hun rekening nemen, bij afwezigheid van Harrie.

De laatste training van 2022 zal plaatsvinden op donderdag 22 december.
Let op: Na afloop is er voor alle deelnemers een lekkere kop snert
beschikbaar. Met dank aan Sinterklaas en Daniëlle en Frans.

Op donderdag 05 januari 2023 zal onze nieuwjaarsreceptie worden gehouden
in ons clubgebouw aan de Bezelhorstweg. De inloop is vanaf 19.30 uur en
om 20.00 uur zal onze voorzitter het woord gaan nemen.

Vergeet niet om uw opgave voor de Derk Besselink Bokaal in te vullen,
want de uitreiking daarvan vindt zoals te doen gebruikelijk op onze
nieuwjaarsreceptie plaats! De Mediacommissie zal de mogelijkheid tot
stemming binnenkort uitzetten, dus let hier even op! Jullie ontvangen
van mij, de secretaris, een mail zodra deze enquête beschikbaar is; in
deze mail zal er dan ook additionele informatie gegeven worden over deze
bokaal.

Van vrijdag 06 januari tot en met zondag 08 januari 2023 houdt de SDO
weer haar Technisch Weekend en dit keer in Gaanderen. Houd s.v.p. de
mailing hierover en andere berichten via onze social media in de gaten.

De 1e training van het nieuwe jaar zal daarom gaan plaatsvinden op
donderdag 12 januari 2023.

Noteer s.v.p. e.e.a. in uw agenda!