Gradus en de Lotto verrassing

Zoals al binnen onze trainingsgroep bekend is zorgt Gradus altijd voor een stukje gezelligheid. Enkele jaren terug heeft hij het ‘Lottoreservegetal raden’ ingevoerd. Elke trainingsavond legt iedereen , die mee wil doen, € 0,50 in om een reservegetal in te vullen. Wie het reservegetal raadt krijgt de helft van de inleg. Wordt het getal niet geraden bij een niet geheel ingevuld formulier vervalt de inleg in de pot.

En daar gaat het dan: De pot. Dit is een extra financiële injectie, die Gradus beheert en aanwent om leuke ondersteunende dingen te doen binnen onze scheidsrechtersvereniging. Zo worden diverse activiteiten die voor elk lid toegankelijk zijn extra ondersteund. Gradus is autonoom in zijn beslissing welk doel er ondersteund wordt binnen de vereniging. Hij heeft daar zijn ideeën over. Op donderdagavond 28 april werden na de training aangenaam verrast door Gradus. Hij vroeg netjes aan de trainingsgroep de aandacht. Hij gaf uitleg en een stukje verantwoording over de lottopot en de donaties. Hij gaf aan dat de breed toegankelijke verenigingsactiviteiten ruim ondersteund zijn door de lottopot. En omdat de pot qua inhoud even uit zijn jasje was gegroeid wilde hij een voorstel doen over de toewijzing van een bedrag om de pot weer een beetje in het gareel te krijgen.

Volgens Gradus:

De vrouwen cq partners van de scheidsrechters. En of het nu de moeder, echtgenote, vriendin of vriend is dat maakt mij niet uit. Meestal is het wel zo dat zij thuis zitten en veelal de vuile was van ons doen. Daarom heb ik het voorstel bedacht dat de trainingsgroep zelf maar eens een keer een beroep kan doen op de lottopot. Want de ondersteuning die wij ontvangen van ons thuisfront mag wel eens gewaardeerd worden. Wat dachten jullie van dit voorstel?”

Hij tovert een klein briefje uit zijn broekzak en laat dit voorlezen:

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””]

Beste ………………………..

Je zorgt altijd dat mijn sportkleding mooi schoon en gestreken klaar ligt, zodat ik weer kan trainen of fluiten. Jij moet je dan vaak alleen vermaken op de vrije zondag (zaterdag).

Als blijk van waardering dit kleinigheidje

Bedankt…………………

[/box]

De trainingsgroep was daar volmondig mee eens.

“Oké” zei Gradus, “Als jullie hier mee eens zijn dan kan ik verder met mijn actie”.

Hij loopt naar de opslag en komt met een bloemenzee ons clublokaal binnen. Iedereen is verbaasd.

“Ja, ik dacht al dat jullie dur met ens zollen zun, dus ik heb al vaste wat gekocht van ut overgebleven geld uut de Lottopot.”

En daar ging Gradus rond met voor iedere aanwezige een bloempje voor thuis. Iedereen was een beetje verbaasd verrast met de surprise.

Dat is onze Gradus ten voeten uit. Zorgen voor een beetje gezelligheid, binding in de vereniging. Hij heeft zijn faam zeker waar gemaakt want als een volleerd Sinterklaas deelde hij rond. En hij had oog voor degene die er niet waren op deze avond. Uiteraard zal hij zorgen dat dit gebaar zeker ook bij de trouwe bezoekers van onze training ingehaald wordt.

Dank Gradus namens de trainingsgroep

 

Walter Hartjes