Graafschap – Emmen 1 April wedstrijdbezoek

De Graafschap tegen Emmen.

Op verzoek van onze leden heeft de Ontspanningscommissie van de S.D.O. eens iets anders georganiseerd. Vanuit onze jeugdige leden was de vraag gekomen om een activiteit te organiseren waardoor de jeugdige leden zich meer aangetrokken zouden voelen. Omdat onze vereniging veel jeugdige leden heeft en een betrokken Ontspanningscommissie, was dit verzoek niet aan dove mans oren gericht. Uit de koker van de denktank van onze Ontspanningscommissie kwam dan ook het idee om een thuiswedstrijd van de Graafschap te gaan bezoeken. Zo gezegd, zo gedaan.  “Onze” Frans Heister uit Doetinchem had geregeld dat wij 25 vrijkaarten kregen voor de wedstrijd De Graafschap tegen Emmen op 1 april jongstleden. Frans en de S.D.O. zorgen er ook voor dat de jeugdwedstrijden van de Graafschap altijd een scheidsrechter hebben, vandaar dat de Graafschap graag medewerking verleende aan het afstaan van deze vrijkaarten.

Er was veel animo om naar deze wedstrijd te gaan. Maar liefst 28 personen hadden zich opgegeven, waarvan er 3 met hun eigen seizoenkaart zijn gegaan.

De wedstrijd was niet geweldig maar wel spannend. De eerste helft was de Graafschap de betere ploeg en had wel met 2-0 voor kunnen staan. Met de rust was het echter 1-1.
De tweede helft werd Emmen sterker maar het bleef 1-1.

Al met al een mooie groep S.D.O. leden die zich ondanks de kou wel vermaakt hebben. Na de wedstrijd zijn de meesten nog naar de kantine gegaan. Daar werden de nodige drankjes genuttigd.

De Ontspanningscommissie heeft nog 60 euro bijgedragen aan de consumpties. Dit geld hadden we nog over van de mosselavond.


Al met al was het een mooie en zeer geslaagde avond.

De Ontspanningscommissie S.D.O.