Avonden bij gastheer FC Bergh

  • Op 11 augustus was de 1e van de 2 avonden die er zijn verzorgd bij de FC Bergh. Deze avond stond voor de assistent-scheidsrechters. Er was een verzoek binnengekomen vanuit FC Bergh om hier eens aandacht aan te schenken en dit werd met enthousiasme opgepakt door de SDO. Vanuit de SDO waren Ramon Oolthuis, Gerlof Bril en betaald voetbal assistent-scheidsrechter Richard Polman. Voor jong en oud werden de taken en verrichtingen tot in de details uitgelegd en mooi was de interactie tussen de SDO mensen en bezoekers van de FC Bergh.
  • Woensdag 8 september was de 2e avond en deze stond in teken van het presenteren als vereniging de SDO en wat deze vereniging voor de Zusterclubs kan betekenen. Tevens hoe we elkaar op allerlei gebied kunnen helpen. Hier werd open met elkaar over gesproken en Jaap Velthausz is de aanjager bij de FC Bergh om de ontwikkeling en groei van scheidsrechters te bevorderen. Dit om jeugdige mensen te enthousiasmeren en te werven voor onze mooie hobby. Tevens in de ontwikkeling ze een cursus aan te bieden (cursus Vereniging Scheidsrechter of SO 3), die bij de SDO wordt georganiseerd. Scholing vergroot de kennis, het vertrouwen en het plezier van onze hobby als (assistent) scheidsrechter. De presentatie werd uitstekend en enthousiast gedaan door Ruben Bril en Ramon Oolthuis en er waren ook sfeerfoto’s te zien om het verhaal te ondersteunen. Uitleg van de wijziging spelregels komend seizoen en op een interactieve manier spelregels testen werd kundig gedaan door Gerlof Bril. We kregen de welgemeende compliment van de gastheer en we gaan verder met het uitwerken van de samenwerking tussen onze clubs.

Dank aan de gastvrijheid van FC  Bergh en tot de volgende keer

Ab Brussen

Werving en Behoud SDO Doetinchem