ALV op maandag 25 april 2022

Beste leden,

Op maandag 25 april 2022 staat de algemene leden vergadering (ALV) op de
agenda.

Tijdens de laatste ALV heeft onze secretaris Hans van der Sterren zich
voor een overbrugging van 1 jaar kandidaat gesteld. In de afgelopen
bestuursvergadering heeft Hans aangeven graag het stokje over te willen
dragen aan iemand anders. Het bestuur is er in geslaagd om een nieuwe
secretaris te vinden in de persoon van Jeroen van Alst. Jeroen zal bij
goedkeuring van de ALV worden ingewerkt door Hans. Hans heeft aangeven,
op verzoek van het bestuur, dat hij zitting wil blijven houden in het
bestuur. Hier zijn wij bijzonder blij mee. Tevens zal Jeroen in de
Technisch Commissie actief blijven.

Verder maakt ondergetekende gebruik om de commissie Werving en Behoud
onder uw aandacht te brengen. De campagne “Het maakt ons geen fluit
uit”, werpt inmiddels zijn vruchten af. Er lopen momenteel twee
cursussen vereniging scheidsrechter en 1 cursus SO III. En voor het
najaar staan er weer een aantal cursussen gepland. Momenteel trekt Ab
Brussen de commissie Werving en Behoud vanuit het bestuur. Wij zoeken
leden die Ab kunnen helpen bij diverse activiteiten voor deze commissie.
Mocht u interesse hebben en-/of meer informatie wensen neem dan even
contact op met Ab, zijn emailadres is, ab@sdodoetinchem.nl of spreek hem
aan tijdens de traingingsavonden.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen c.q. opmerkingen hebben
dan kunt u contact opnemen met ondergetekende op emailadres
voorzitter@sdodoetinchem.nl

Met vriendelijke groet,

Frank Sanders,
Voorzitter