Algemene ledenvergadering SDO 22 juni 2020

Beste leden, Op maandag 22 juni 2020 hebben wij onze Algemene ledenvergadering (ALV) gepland. Gezien de versoepelde maatregelen heeft het bestuur besloten om de ALV door te laten gaan. We kunnen buiten het bestuur (vijf leden), nog eens 25 leden ontvangen in ons clubgebouw om zo de anderhalve meter te kunnen handhaven. Wij willen u dan ook verzoeken om u vooraf op te geven voor de ALV. U kunt zich opgeven op het volgende e-mailadres, secretaris@sdodoetinchem.nl voor vrijdag 29 mei 2020.

Mochten er zich meer dan 25 leden opgeven, dan zullen wij een live-stream opzetten. Het bestuur zal naar aanleiding van de opgave een indeling maken. Wij vinden het van belang dat iedereen de vergadering, op welke wijze dan ook, mee moet kunnen maken. Tijdens de vergadering zal na elk agendapunt aan de leden die de vergadering volgen via de live-stream de gelegenheid worden gegeven vragen te stellen. Dit vergt voor iedereen een bepaalde discipline. Mocht het noodzakelijk zijn om over een bepaald onderwerp hoofdelijk te stemmen, dan worden de leden die via de live-stream de vergadering volgen in de gelegenheid gesteld hun stem via e-mail kenbaar te maken. Dit is dan mogelijk via het e-mailadres secretaris@sdodoetinchem.nl. De vergadering zal dan vijf minuten worden onderbroken.

De agenda en de bijbehorende documenten zullen u drie weken van te voren worden toe gemaild. Voor wat betreft het agendapunt, jubilarissen, zullen wij laten vervallen. Dit zal op en later tijdstip worden gepland om dit moment op een gepaste wijze te vieren. Mocht u zich niet hebben opgeven en komt u toch op de avond naar het clubgebouw, dan kunnen wij helaas niet toe laten.

DUS GEEF U OP VOORHAND OP!!

Met vriendelijke groet, mede namens Jeroen, Henk, Ab, Joost en Hans

Frank Sanders(Voorzitter)