Aanbod voor verzorging /massage via de SDO

Beste leden van de SDO,

Graag uiterlijk 28 februari reactie.

Vanuit de club is een enkele keer de behoefte geuit aan verzorgen en/of massage. In het verleden hadden we hier met Ben Duiverman hele goede ervaringen mee. Later was Jan ter Haar beschikbaar voor deze vorm van ondersteuning. Op voorspraak van Ab Brussen heb ik recent een afspraak gehad met Hugo van de Camp. Hugo is onder andere verzorger bij Loil. Hugo zou op vrijdagavond wel verzorging voor onze leden willen verzorgen tegen een kleine vergoeding, mits hiervoor voldoende belangstelling is.

Voor een behandeling zal de bijdrage van de leden straks 10 euro per keer (inclusief standaardmaterialen) bedragen. Ook willen we zorg dragen voor een hometrainer die dan gebruikt kan worden. Om de kosten goed te beheersen, is een minimum aantal deelnemers per avond nodig. Daarom wil ik graag inventariseren wie hier eventueel belangstelling voor heeft. Wanneer een min of meer vaste groep is die van dit aanbod (bijna) wekelijks gebruik wil maken, dan is het risico afgedekt.

Daarom de volgende stappen:

1. Wil je aangeven of je in principe belangstelling hebt om van dit aanbod met enige regelmaat gebruik te maken?

2. Wanneer er voldoende belangstelling is: organiseren we een eerste kennismaking/try-out zodat jullie kunnen ervaren hoe Hugo werkt.

3. Hierna stellen we de vraag of je van Hugo’s diensten gebruikt wilt maken.

4. Wanneer de belangstelling groot genoeg is, starten we een proefperiode tot de zomervakantie.

5. Wanneer de belangstelling groot genoeg blijft en er tevredenheid is van beide kant, gaan we dit structureel inzetten.


Voor nu: wil je mij (penningmeester@sdodoetinchem.nl) uiterlijk 28 februari mailen of je belangstelling hebt voor dit traject? Dan zullen we snel in maart een eerste kennismaking organiseren. 

Met vriendelijke groet,
Jeroen Sanders

Penningmeester COVS Doetinchem