80ste Algemene Ledenvergadering in het teken van waardering

Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering van Scheidsrechtersvereniging Doetinchem en omstreken van dinsdag 19 april 2016.
Geschreven door Joost Soeter

Op dinsdagavond 19 april stond de 80ste Algemene Ledenvergadering van de SDO op de agenda. Deze werd zoals u gewend bent gehouden in ons clubgebouw. Er waren deze avond ruim dertig leden, waaronder erevoorzitter Gerard van Balveren,  aanwezig en er werd een bezoek aan de SDO gebracht door Gerhard Langenkamp van de COVS Oost en namens de COVS Winterswijk waren Nando Smid en Jan Elferink aanwezig. Jammer genoeg was er een groot aantal afmelding, maar toch werd het een vergadering waar positief kritisch naar het beleid van het bestuur werd gekeken en door de aanwezige leden betrokkenheid werd getoond.

Na de opening door de voorzitter werd het jaarverslag van zowel de secretaris als het financieel jaarverslag van de penningmeester zonder op- en/of aanmerking vastgesteld en door een applaus werden de heren bedankt voor hun inzet. De begroting en contributie werden daarna goedgekeurd en ook het voorstel voor de contributie van de jeugdige leden werd aangenomen door de ALV. Grote complimenten voor Maarten Bolwerk voor het initiatief dat hij hierin heeft genomen. Verder werden Jan Kupper (2 jaar) en Dick Jansen (reservelid) benoemt als lid van de kascommissie. Samen met Jan Simmelink zullen ze volgend jaar de financiële stukken mogen doorpluizen.

IMG_5935

Rondom het bestuursbeleid werd er stevig gediscussieerd en vooral de aandacht voor de oudere leden, sponsoren en verenigingen kwamen aan bod. De communicatie is van groot belang en de aanbevelingen voor het bestuur zullen zeker worden meegenomen in het beleid dit jaar. Verder waren de bestuursverkiezingen dit jaar weer een belangrijk agendapunt. Henk Huntink en Dick Donderwinkel hebben het bestuur definitief verlaten en door het bestuur werd voorgesteld om deze mannen te eren voor hun inzet voor de SDO. Nadat beide heren de ruimte even hadden verlaten, somde de voorzitter hun verdiensten voor de SDO op. Als je hoort wat beide mannen voor onze vereniging hebben gedaan in de loop der jaren, dan kun je daar alleen maar respect voor hebben. Dick Donderwinkel kreeg de onderscheiding Lid van Verdienste van de SDO en Henk Huntink werd door de ledenvergadering benoemt tot Erelid van onze vereniging.

IMG_5953

IMG_5958

Het bestuur is er in geslaagd om twee vervangers voor beide mannen te vinden. Jeroen Sanders komt het bestuur versterken als penningmeester en lichtte zijn kandidatuur toe aan de leden. Jeroen werd unaniem benoemt voor drie jaar en datzelfde gold voor Maarten Bolwerk als bestuurslid voor de periode van een jaar. Verder nam Joost Soeter zijn oude taak van secretaris weer op zich en zal deze functie voor twee jaar gaan vervullen.

Na dit agendapunt werden alle commissie besproken en de commissieleden die zich beschikbaar hadden gesteld benoemt. In vele commissies zijn we nog op zoek naar handjes en we kunnen iedereen gebruiken die nog wat tijd over heeft. Kijk eens rond op de pagina’s van onze commissies en maak eens een praatje met een bestuur of commissielid.

Als laatste, maar zeker niet onbelangrijk, stonden de huldigen van de jubilarissen op het programma. Dit jaar mochten vier heren een jubileum vieren, maar helaas konden er maar twee speldjes worden opgesteld. Met Robert Wonnink en German Otero zal door het bestuur een afspraak worden gemaakt om op een later tijdstip het speldje en het oorkonde te overhandigen. Voor Gradus Wesselkamp en Gerard van Balveren werd door de voorzitter een korte toespraak gegeven met informatie over wat er in de afgelopen jaar op scheidsrechters gebied is gedaan door de jubilarissen. Beiden waren veertig jaar lid van de SDO. Voor beide partners was er nog een bos bloemen en na de korte rondvraag sloot de voorzitter Frank Sanders de vergadering rond 21.50 uur.

IMG_5979
IMG_5974